Kalastus- ja vapaa-ajan viettoon käytettävien veneiden liikkuminen satama-alueella

Muistutuksena satama-alueella liikkuville kalastajille ja vapaa-ajan veneilijöille: satamajärjestyksen kohta 10:n mukaan tällaisten veneiden on vältettävä tarpeetonta liikkumista sataman vesialueilla ja aina siirryttävä syrjään kauppa-alusten tieltä.