Yleisesittely

 • Rauman Satama on Suomen 4. suurin ulkomaanliikenteen yleissatama. Liikennettä vuonna 2017 yhteensä 5,9 milj.tonnia (vienti 4,2 milj. tonnia, tuonti milj. 1,7 tonnia). Aluskäyntejä yhteensä 1 110 kpl.
 • Suomen 3. suurin konttisatama. Konttiliikennettä v. 2017 yhteensä 278 000 TEU.
 • Käytetyt kuljetusmuodot: kontit, Ro-Ro, Lo-Lo, kuivat ja nestemäiset irtolastit, projektilastit.
 • Satamassa lastina mm. paperia, sellua, sahatavaraa, kappaletavaraa kuten maatalouskoneita ja tuulimyllyn osia, voimalaprojekteja jne. sekä kuivaa ja nestemäistä irtotavaraa kuten kaoliinia, viljaa sekä lipeää, polttoaineita, mäntyöljyä ja muita nesteitä
 • Satamanpitäjä Rauman Satama Oy. Toimintana mm. satama-alueen ja Rauman seudun logistiikkatoiminnan kehittäminen, alusten irrotus ja kiinnitys sekä vesi- ja jätehuolto, vesialueiden, laitureiden, rautateiden, teiden sekä kenttien rakentaminen ja kunnossapito, alueturvallisuuden valvonta, kenttäalueiden vuokraus. Henkilöstöä n. 30. Liikevaihto 11,0 M€, käyttökate 5,8 M€ ja liikevoitto 3,0 M€ (2016).
 • Vuosina 2016 - 2017 käynnissä sataman historian suurimmat investointiurakat, joiden yhteisarvo on yli 60 M€. Urakoissa konttiterminaali kasvaa, konttilaituri pitenee yli 3-kertaiseksi ja Rihtniemen väylä syvennetään Liikenneviraston kanssa 12 metriin. Näin Raumalle pääsee entistä suuremmat laivat ja satamasta voidaan kuljettaa yhä enemmän lastia entistä tehokkaammin.
 • Sujuvat rautatie- ja tieyhteydet erityisesti Satakunnasta, Pirkanmaalta, Keski-Suomesta sekä Pohjanmaalta.
 • Yhteydet maailmalle: Satama on vilkas portti maailmalle, sillä Raumalta lähtee maailmalle yli 20 alusta viikoittain. Alukset suuntaavat pääosin Euroopan pääsatamiin sekä Yhdysvaltoihin ja Kaukoitään.

Lastinkäsittely

Rauman satamassa lastinkäsittelystä vastaavat satamaoperaattorit alustyypeittäin/tavaralajeittain seuraavasti:

 • Ro-ro, sto-ro, lo-lo ja kontit: Euroports Finland Oy.
 • Nesteet (mm. öljyt, kemikaalit): Baltic Tank Oy, Rauma Terminal Services Oy, Forlogistics Oy, Kiilto Oy.
 • Bulk (mm. kaoliini, vilja, lannoitteet): Euroports Finland Oy, Suomen Viljava Oy, Chemec Oy.

Satamaan liittyvien palveluntarjoajien yhteystiedot löydät seuraavista linkeistä:

Yrityshakemisto aakkosittain

Yrityshakemisto toimialoittain

Monta syytä valita Rauman satama

 • Edullinen yksikköhinta
 • Tiheä frekvenssi ja mahdollisuus käyttää hyväksi paluukuljetuksia
 • Nosturivoimaa 200 tonniin asti
 • Liikkuvat nosturit mahdollistavat kansilastin käsittelyn ja ro-ro-lastauksen yhtäaikaisesti
 • Oivat mahdollisuudet projektilastin käsittelyyn
 • Tehokkaat kaksoistarraimet käytössä konttioperoinnissa
 • Amerikkaan matka kestää vain 11 päivää
 • Tavara nopeasti ulos satamasta
 • Edulliset tilakustannukset