PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy on päättänyt maailman moderneimman sahan rakentamisesta Raumalle. Investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa. Rakennustyöt aloitetaan keväällä 2020.

Tulevan sahan sijainti on logistisesti erinomainen, sillä se mahdollistaa tehokkaan integroinnin sellutehtaaseen ja sahatavaran sujuvan logistiikan asiakkaille Rauman sataman kautta.

Rauman Satama Oy investoi tulevan sahatavaraliikenteen tarpeisiin runsaat 50 miljoonaa euroa. Osa investoinneista on jo valmiina, osa tekeillä ja viimeinen laajennusalue laitureineen valmistunee vuonna 2025.

Lue tästä Metsä Groupin lehdistötiedote

Rauman sataman kenttätilojen laajentamishanke Ulko-Petäjäksessä jatkuu. Laajennusalueen vaiheet 2 ja 3 ovat juuri valmistuneet ja seuraava vaihe 4 käynnistyy lokakuun alussa. Petäjäs 4 -hankkeen urakkasopimus on solmittu Terramare Oy:n kanssa.

–Käynnistimme keväällä 2016 isot investoinnit, väylän syvennyksen ja konttiterminaalin, joihin sisältynyt Petäjäs 1 -vaihe valmistui kaksi vuotta sitten ja vaiheet 2 ja 3 ovat nyt valmiina luovutettaviksi käyttäjille. Nyt käynnistyvä Petäjäs 4 valmistuu kesällä 2021, kertoo Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti.

–Vaiheet 2 ja 3 toteutti Työyhteenliittymä Petäjäs, jonka muodostivat Vilppulan Kivijaloste Oy, Kaivinkoneurakointi Juha Lönnqvist Oy ja Maanrakennus Mikko Tiensuu Oy. Urakka alkoi keväällä 2018 ja valmistui alkuperäisen aikataulun ja 12, 5 miljoonan kustannusarvion puitteissa, mistä olemme erittäin tyytyväisiä, Asumalahti toteaa.

Maa- ja vesirakennustöiden osuus noin 16 miljoonaa

Petäjäs 4 tuo satamaan kaivattua lisäkenttää noin kuusi hehtaaria.

–Laajennus tulee tarpeeseen, sillä aikaisemmat vaiheet on jo kokonaan vuokrattu. Satamassa oli pitkä kausi ilman laajennuksia ja nyt johdonmukaisesti kaikki lisätilat on vuokrattu nopeasti. Myös 4. vaiheelle on ollut jo kysyntää, Asumalahti vahvistaa.

Asumalahden mukaan uusi kenttätila tuo satama-alueelle täysin uutta toimintaa ja sen myötä lisää työpaikkoja ja aktiviteettia Rauman seudulle. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 18,5 miljoonaa euroa, josta nyt käynnistyvän urakan osuus on noin 16 miljoonaa euroa.

–Urakka koskee maa- ja vesirakennustöitä ja kokonaisarvio sisältää myös pilaantuneiden ruoppausmaiden käsittelyn sekä päällystys- ja valaistustyöt. Täyttöalue joudutaan rakentamaan ulkoa tuotavasta louheesta, mikä pidentää urakka-aikaa ja on iso kustannuserä.

Terramare Oy:n toimitusjohtaja Hannu Tomperin mukaan Petäjäs 4 urakka on Terramare Oy:lle tärkeä ja monipuoliselle kalustolle juuri sopiva.

–Aloitamme kaluston mobilisoinnin lokakuun alussa ja ruoppaustyössä käytämme ruoppaajaamme Kahmari 2:sta ja neljää hinattavaa lastialustamme. Louhetäytöt tehdään yhteistyössä paikallisten urakoitsijoiden kanssa. Pyrimme toimimaan siten, että ruoppauksen ja louheen ajon aiheuttama häiriö olisi mahdollisimman pieni satamatoiminnalle. Terramaren toimintaperiaatteena on, että tehdään mitä luvataan, kerralla kuntoon ja yhteistyöllä.

MEDLOG S.A. on sveitsiläisen MSC Mediterranean Shipping Company S.A’n logistiikkapalveluja tarjoava tytäryritys, joka toimii yli 70 maassa ja työllistää noin 8000 henkilöä. MSC Logistics Oy on Medlogin suomalainen tytäryritys.

MSC Mediterranean Shipping Company S.A on yksityinen, maailmanlaajuinen perheyritys, joka työllistää lähes 80.000 ihmistä 155 maassa ja 500 toimipisteessä. MSC’n 520 laivaa käyvät 500 eri satamassa ja yritys on maailman toiseksi suurin linjaliikennevarustamo. Rauman depot on Medlogin ensimmäinen Suomeen perustettava varikko.

Medlogin alue sijaitsee juuri valmistuneella laajennusalueella Petäjäksessä. Toivotamme uuden toimijan lämpimästi tervetulleeksi Rauman satamaan.

Palaa ePollarin etusivulle

Iloisina kerromme, että tämän syksyn asiakastyytyväisyystutkimuksessa 85 prosenttia vastaajista suosittelisi Rauman Satamaa lämpimästi. Jopa lähes 60 prosenttia pitää Rauman Satamaa toimintatavoiltaan yhtenä parhaimmista tai parhaana. Kehitys on asiakkaittemme mielestä ollut positiivista, sillä verrattuna vuoden 2017 vastaavaan tutkimukseen tulokset ovat edelleen parantuneet. Lämpimät kiitoksemme kaikille vastanneille, yhdessä menemme eteenpäin.

Rauman Sataman asiakastyytyväisyyttä tutkittiin syyskuussa 2019 ja edellisen kerran vuonna 2017. Tutkimusten tavoitteena on ollut kerätä asiakaspalautetta toiminnan kehittämistä varten, selvittää asiakastyytyväisyyttä ja löytää kehittämiskohteita. Kohderyhmän muodostavat sataman asiakkaat ja tänä vuonna vastausprosentti oli 50.

Tutkimukset on toteuttanut puhelinhaastatteluina Innolink, joka on Suomen Markkinatutkimusliiton jäsen ja SFS ISO 20252 -sertifioitu.

VAHVUUTENA ASIAKASLÄHTÖISYYS JA MONIPUOLISUUS

Toiminnan asiakaslähtöisyys on tulosten mukaan yksi parhaiten onnistuvista tekijöistä. Muita hyvin onnistuvia ovat sataman palveluiden monipuolisuus, ympäristöystävällisyys, tehokkuus, kulku- ja lupakäytäntöjen helppous, poikkeustilanteista tiedottaminen sekä henkilöstön halu ja kyky ratkaista ongelmatilanteita. Kuiluanalyysilla – mukana on asioiden tärkeys vastaajalle – mitattuna lähes kaikki tekijät ovat parantuneet verrattuna edelliseen tutkimukseen.

KEHITTÄMISKOHTEITAKIN LÖYTYY

Em. kuiluanalyysilla mitattuna eniten parantamista vaativia tekijöitä ovat poikkeustilanteista tiedottaminen ja toiminnan tehokkuus. Tiedottamista toivotaan lisää, mutta parannusta tiedottamisessa on kuitenkin huomattu, mistä tulee kiitosta. Odotuksiin suhteutettuna www-sivut on parantunut kaikkein eniten. Myös työrauhaa toivotaan sekä henkilöautoliikenteen rajoittamista.

INVESTOINTEIHIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ

Rauman sataman eteenpäin meno on havaittu. Neljännes vastaajista arvioi sataman parantuneen selvästi, aiemmin vastaava luku oli 11 %. Perusteluissa mainitaan tehdyt uudistukset, kehittämisen hyväksi tehty työ, investoinnit ja laajennukset.

Vastaajilta kysyttiin erityisesti äskettäin valmistuneiden konttiterminaalin ja -laiturin laajennuksen, väylän syvennyksen ja nosturi-investoinnin vaikutuksia. Kiitosta saivat entistä paremmat laivayhteydet, apu erikoiskuljetuksille, konttisataman lisätilan tuoma helpotus kuljetuksiin, palvelun sujuvuus ja isommat laivat. Petäjäksen 4. laajennusvaiheen uskottiin tuovan palvelujen tuottamiseen lisää erilaisia vaihtoehtoja ja kapasiteetin kasvua. Kaikkien toimintaan investoinneilla ei toki ole ollut vaikutusta.

Haluamme lopuksi vielä kiittää sydämellisesti kaikkia kyselyyn vastanneita asiakkaitamme. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä Rauman sataman toimintaa ja kehittämistä.

Palaa ePollarin etusivulle

Loppuvuodesta Rauman satamassa vieraili kaksi erittäin suurta bulklaivaa, BW Matsuyama ja Stonington Eagle.

BW Matsuyama on suurin Raumalla koskaan vieraillut rahtialus, jonka nettovetoisuus on 27 444 t ja pituus 229 m. Raumalta BW Matsuyama suuntasi suuren ohralastin kanssa Naantaliin, josta edelleen Jeddahiin.

Stonington Eagle on myös suuri rahtialus, jonka nettovetoisuus on 21 224 t ja pituus 200 m. Raumalta Stonington Eagle suuntasi viljalastissa Ruotsin kautta Yhdysvaltoihin.

Rauman Satama Oy:n vuosikertomus 2019 on julkaistu. Käy lukemassa tästä.
Voimme halutessanne postittaa teille vuosikertomuksen,
tilaukset: office@portofrauma.comCovid-19 alkuvaiheen taudin oireena voi olla kuumetta, yskää, kurkkukipua, hengenahdistusta, painon tunnetta rinnalla, ja/tai lihaskipua. Huonovointisuus ja yleiskunnon lasku ja maku- ja hajuaistin häiriöt ovat tyypillisiä. Noin 10 %:lla potilaista alkuoireena voi olla suolisto-oireisto (pahoinvointi, lievähkö ripuli tai vatsakipu, mutta yleensä potilailla on myös jokin muu koronainfektioon viittaava oire). CO-VID-infektiossa ei tyypillisesti ole merkittävää nuhaa. Kuumetta on vain noin puolella ennen hoitoon hakeutumista.

Koronapandemian estämiseksi tehtyjä matkustusrajoituksia puretaan asteittain. Työmatkaliikenne, muu välttämätön liikenne sekä Suomen kansalaisten paluu Suomeen voidaan aloittaa torstaina 14.5.2020.

Rauman terveysviranomainen pyytää Rauman Satama Oy:tä välittämään satama-alueen yrityksille suosituksen, että yhteiskuljetuksia tulisi välttää. Jollei se ole mahdollista, olisi suu- ja nenäsuojainten käyttö kuljetuksen aikana suotavaa. Lisäksi tulisi välttää työtilanteita, joissa joudutaan olemaan 2 metrin läheisyydessä yli 15 minuuttia.

Merimiesten maissa käynnistä on säädetty EU-asetuksella 2016/399 (Schengen rajasäännöstö), liitteessä VII, 3. kohdassa. Suomessa tämä suositus (voidaan sallia) on toimeenpantu ulkomaalaislain (301/2004) 44 § säännöksillä. Merimiesten oikeutta maissa käyntiin aluksen satamapaikkakunnalla on poikkeusolojen aikana rajoitettu vain välttämättömään asiointiin (RVLE:n kirje 15.4.2020,  RVL2013354).

Valtioneuvoston 7.5.2020 tekemällä päätöksellä rajanylitysliikenteen rajoituksia helpotetaan merkittävästi mm. työmatkaliikenteen osalta. Helpotusten tullessa voimaan 14.5.2020 myöskään merimiesten maissa käyntiä satamapaikkakunnan alueella ei ole enää tarpeen rajoittaa. Toimijoita kehotetaan kuitenkin noudattamaan Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (www.thl.fi) kulloinkin voimassaolevia ohjeita ja suosituksia koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi.

Merimiesten miehistönvaihdot toteutetaan normaalien menettelyiden mukaisesti. Mikäli varustamo haluaa suomalaiseen satamaan saapuvalle alukselle tulossa olevan merimiehen osalta varmistua henkilön terveydentilasta ennen alukselle menoa, karanteeninomaisten olosuhteiden järjestäminen on mahdollista varustamon tai edustajansa vastatessa järjestelyistä. Merimiehelle, jonka maahantulo edellyttää viisumia, eikä sitä ole ennakolta myönnetty taikka myönnetyn viisumin oleskeluaika ei mahdollista em. järjestelyn toteuttamista, voidaan rajalla myöntää maahan saavuttaessa enintään 15 vuorokauden oleskelun mahdollistava viisumi. Tämä järjestely on mahdollinen Suomessa ja järjestelyn toteuttaminen tulee esittää rajavartioviranmaiselle siinä yhteydessä, kun ilmoitetaan maahan saapuvasta merimiehestä.

TurvaväliTurvaväli (eng)

Sulje wc:n kansiSulje wc:n kansi (eng)

Yski ja aivasta oikein

Käsihuuhteen käyttö

Lisätietoja mm.:

www.thl.fi

www.raja.fi

https://intermin.fi/ajankohtaista/korona

Torstai 14.5.2020

Metsä Fibre, joka kuuluu Metsä-konserniin, on päättänyt rakentaa maailman moderneimman sahan Raumalle. Sijoituksen arvo on noin 200 miljoonaa euroa. Rakennustyöt alkavat keväällä 2020. Tuotannon on määrä alkaa sahalla vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

Alueellinen hallintovirasto on myöntänyt Rauman Satama Oy: lle luvan laiturin rakentamiselle merialueelle, syventämään laiturin etuosaa ruoppaus- ja louhintatoimenpiteillä sekä ruoppaamaan Rauman kaupungin sisäänkäynnin väylää päivitetyn hakemuksen mukaisesti. 13. toukokuuta 2019.

Hanke mahdollistaa uuden satamaosuuden käyttöönoton Ulko-Petäjäsin satamaan. Laajennettu satama ja uusi laituri palvelevat merikuljetuksia.
mahdollistaen paremman tavaroiden liikkumisen meriliikenteessä. Hanke on erittäin tärkeä vientiteollisuudelle ja Rauman alueen elinvoimaisuudelle. Suuremmissa aluskokoissa saavutetaan myös ympäristöetuja.

”Koko satamaliikenne ja konttiliikenne olivat edellisen vuoden tasolla. Syvemmän väylän ansiosta aluksen koko on lisääntynyt edelleen, ja tällä on suora vaikutus alusten käyntien määrään. Rauman liikenteessä otettiin käyttöön suurempia konttialuksia, jotka korvasivat useita pieniä aluksia. Alusten kokonaisvetoisuus kasvoi huolimatta käyntien lukumäärän laskusta ”, kertoo Rauman Satama Oy: n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti. ”Paperinkulutuksen väheneminen tärkeimmissä vientimaissa heijastuu valitettavasti vientimäärien voimakkaassa laskussa, mutta valoisa kohta on vastaavasti voimakas sahatavaran liikenteen kasvu.”