PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Asiakastyytyväisyystutkimus: Rauman sataman toiminta kasvaa ja kehittyy

Thursday   19.03.2020

Rauman Satama Oy ja satamaoperaattori Euroports Rauma Oy toteuttivat vuodenvaihteessa asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää satamassa toimivien asiakasyritysten tyytyväisyyttä ja saada palautetta toiminnan kehittämiseksi. Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2015.

Tutkimuksen yleisarvosana sekä Rauman Satamalle että Euroports Raumalle oli 3,8/5. Arvosanat olivat lähes samat kuin kolmen vuoden takaiset, mutta vastaajista joka toinen koki sataman toiminnan parantuneen.

Nousuja ja laskuja

Parhaiten Rauman satama ja Euroports onnistuivat vastaajien mielestä kulku- ja lupakäytännöissä, sekä työturvallisuudessa jotka olivat hyvällä tasolla. Europortsin palveluista ajoneuvojen purun ja lastauksen arvioitiin kehittyneen eniten. Satamayhtiön palveluista jätehuollon arvioitiin kehittyneen eniten. Myös tiedotus ja ympäristöystävällisyys saivat hyvät arvosanat.

Sataman palveluita käytetään jatkuvasti aiempaa enemmän ja ne koetaan tutkimuksen mukaan myös merkityksellisemmiksi. Tämä näkyy myös siinä, että vastaajat arvioivat palveluita kriittisemmin kuin aikaisemmin. Tuloksissa näkyikin edelliseen tutkimukseen verrattuna pieniä notkahduksia kautta linjan.

Vastaajaryhmistä etenkin operatiivisessa työssä toimivat olivat sataman toimintaan tyytyväisiä. Vaikka aiemman tutkimuksen lukuihin ei aivan päästykään, arvioitiin sataman onnistuminen hyväksi kaikissa tutkituissa kohdissa.

Keskitasoa parempi satama

Kokonaisuutena vastaajat arvioivat Rauman sataman keskitasoa paremmaksi tai ainakin keskitasoiseksi. He myös uskoivat toimintansa satamassa kasvavan jatkossa, erityisesti uuden konttiterminaalin ja -laiturin käyttöönoton jälkeen. Myös odotukset toiminnan laadusta tulevaisuudessa ovat positiivisia.

Kehittämistoiveita vastaajat esittävät etupäässä tiloihin ja palveluihin. Erityisesti arvostettiin asiakaslähtöistä palvelua ja joustavuutta ongelmanratkaisutilanteissa. Tyytyväisyys sataman toimintaan näkyi suositteluvalmiudessa – kolmea lukuun ottamatta kaikki vastaajat olisivat valmiita suosittelemaan Rauman satamaa kollegoilleen.

Tulevaisuudessa entistä parempi

Sataman kasvanut liikennemäärä ja palveluiden käyttö ovat luonnollisesti aiheuttaneet paineita sataman henkilökunnalle. Kaiken kaikkiaan satama on kuitenkin pärjännyt hyvin – myös asiakkaiden mielestä.

Puutteet ovat nyt tiedossa ja niihin tullaan jatkossa kiinnittämään huomiota. Tavoitteena on säilyttää hyvä palvelutaso ja asiakkaiden luottamus ja pitää Rauma edelleen yhtenä Suomen johtavista satamista.

Tutkimuksessa puhelinhaastateltiin Rauman sataman yritysrekisterissä olevat yritykset. Yhteensä haastateltuja oli 84 kappaletta. Tutkimuksessa arvioitiin sekä Rauman Satama Oy:tä että satamaoperaattori Euroports Rauma Oy:tä. Tutkimuksen suoritti Innolink.