PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Botnia Port Service on turvallisuusalan yritys, joka hoitaa turvallisuuspalveluja, mm. porttitoimintoja, Rauman sataman alueella sekä tarjoaa satamassa erilaisia aluspalveluja satamassa käyville aluksille. Botnia Port Service on Rauman Satama Oy:n tytäryhtiö, joka työllistää noin 10 henkilöä.

Haemme nyt kahta kesätyöntekijää vartijan tehtäviin

Tehtävät koostuvat pääasiallisesti sataman liikenteen kamera- ja kulunvalvonnasta, asiakaspalvelutehtävistä sataman pääportin info-pisteessä, autovaa’an hoitamisesta, alusten kiinnitys- ja irrotustehtävistä sekä muista aluspalveluista. Työ on vuorotyötä ja käytössä on varallaolojärjestelmä.

Tehtävään sovellut parhaiten, jos sinulla on vartiointialan koulutus tai opinnot lopuillaan tai jokin muu vastaava koulutus. Tehtävän kesto on noin 3 kk.

Lisätietoja tarvittaessa satamavalvonnan työnjohtajalta Lauri Isbergiltä, puh. 050-325 2281 tai lauri.isberg@portofrauma.com. Hakemukset + CV pyydämme lähettämään 31.3.2021 mennessä osoitteeseen office@portofrauma.com.

Toimitusjohtajamme eläköityessä etsimme nyt uutta TOIMITUSJOHTAJAA

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategian johtamisesta, operatiivisesta johtamisesta ja kannattavan kasvun luomisesta.

Lue koko hakuilmoitus ja katso lisätietoja tästä

Lue lisää satamasta työnantajana.

Tutustu Rauman kaupunkiin alla olevista linkeistä.

www.visitrauma.fi

www.rauma.fi

Katso esittelyvideo Raumasta Youtubesta.

Rauman kaupungin terveyspalvelut sai tiistai-iltana 19.1. tiedon uudesta koronatartunnasta, johon liittyen Rauman sataman alueella on altistunut yhteensä 17 henkilöä. Tartunnan lähde on tiedossa. Altistuneisiin ollaan oltu yhteydessä, ja heidät on asetettu karanteeniin.

– Huolenamme on koronasuositusten noudattaminen suurissa työpaikoissa – erityisesti niiden kahvihuoneissa. Turvavälejä, kokoontumisrajoituksia ja maskien käyttöä on edelleen tärkeä noudattaa, tartuntataudeista vastaava lääkäri Irene Reinvall muistuttaa.

Rauma on tällä hetkellä epidemian perustasolla.

Rauman kaupungin terveyspalveluista muistutetaan, että karanteeni ei koske altistuneen perheenjäseniä ja he saavat liikkua normaalisti. Jos karanteeniin määrätty sairastuu, hänen on mentävä testiin ja tällöin perheenjäsenten tulee odottaa kotona testivastausta. Kun karanteeniin määrätty on lapsi, toinen vanhemmista voi olla hänen kanssaan kotona ja tartuntatautipäiväraha korvaa tällöin ansionmenetykset, jos etätyö omalta työpaikalta ei onnistu.

Oireettomia ei ole syytä testata. Testauksen avulla ei voida lyhentää karanteeniaikaa.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1-10 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Lisäys:  Altistuminen ei ole tapahtunut Rauman Satamakonsernissa.

”Paperin, sellun ja sahatavaran vientimäärät laskivat lähes 700 000 tonnia ja samalla metsäteollisuuden tuonti väheni lähes 300 000 tonnia eli yhteensä lasku oli lähes miljoona tonnia”, toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti. ”Valitettavasti viennissä ja tuonnissa ei viime vuonna ollut juuri positiivisia uutisia. Kotimaan liikenteestä kuitenkin löytyi hyviäkin asioita, sillä kotimaan polttonesteitä kuljetettiin 240 000 tonnia, mikä on aivan ennätystasolla. Kokonaisuutena satamaliikenne oli yhteensä viisi miljoona tonnia, jossa pudotusta edelliseen vuoteen 13,8 prosenttia.”

 Vuonna 2020 Rauman satamassa käsiteltiin yhteensä 5,03 milj. tonnia tavaraa ja 219 000 konttiyksikköä (TEU). Konteissa laskua 16,4 prosenttia. Satamaliikenteestä vientiä oli 3,34 milj. tonnia (- 17,6 %), tuontia 1,46 milj. tonnia (-14,8 %) ja kotimaan liikennettä 0,24 milj. tonnia (+203 %). Laivakäyntejä oli 944 kappaletta, joka oli 134 vähemmän kuin vuonna 2019.

”Vuonna 2020 jatkuivat Rauman satamassa Petäjäksen laajennusalueen 4. vaiheen rakennustyöt”, kertoo Asumalahti. ”Raumalle rakennetaan Metsä Fibren suursahaa ja satama valmistautuu sahan tuotteiden käsittelyyn vuodesta 2022 alkaen. Myös muita kehityshankkeita on asiakkaiden kanssa vireillä, mutta näin isojen liikennemenetysten korvaaminen muilla tavaroilla tulee vaatimaan vuosia. Metsäteollisuuden loppuvuodesta 2020 ilmoittamat tuotantokapasiteetin sulkemiset tulevat valitettavasti vaikuttamaan edelleen negatiivisesti vuoden 2021 liikennemääriin.”

CB EfficientFlow -projektissa kehitetty Rauman Sataman satamasovellus on laajenemassa piakkoin valtakunnalliseksi. Marraskuussa 2020 päättyvän CB EfficientFlow -projektin tuotoksena syntynyttä satamasovellusta lähdetään kehittämään seuraavaksi eteenpäin Vessel Traffic Services Finland Oy:n (VTS Finland)  ja Unikie Oy:n jatkokehityshankkeessa, jossa tavoitteena on jakaa sovellusta jatkossa kaikkiin Suomen satamiin.

Lähes kolme vuotta kestäneessä CB EfficientFlow -projektissa tavoitteena on ollut edistää meriliikenteen hallintaa, jossa on parannettu etenkin tiedonvaihtoa eri satamatoimijoiden välillä. EfficientFlow -projektissa mukana kumppaneina ovat olleet Satakunnan ammattikorkeakoulu, Rauman ja Gävlen satamat, Ruotsin merenkulkulaitos sekä VTS Finland.

”Satamasovellus on otettavissa käyttöön kaikissa Suomen satamissa ja ne voivat halutessaan integroida aikatiedot suoraan omiin järjestelmiinsä tai ottaa käyttöön itse satamasovelluksen. Satamat voivat myös itse kehittää yhdessä esimerkiksi Unikien kanssa sovellukseen uusia, oman satamansa kannalta tärkeitä ominaisuuksia. Sovellus on jo valmiiksi integroitu keskeisiin ulkoisiin tietolähteisiin ja satamien omalle vastuulle jää ainoastaan mahdolliset paikalliset integraatiot.  Eri satamien näkyvyyttä hallitaan käyttöoikeuksin ja samalla mahdollistetaan, että esimerkiksi useassa eri satamassa operoivat toimijat, kuten luotsit, voivat valita minkä sataman tietoja työssään kulloinkin tarvitsevat ja saada vain ne näkyviin ja ilmoituksina esimerkiksi mobiililaiteeseensa. Ensimmäisenä uutena satamana satamanasovelluksen käyttäjiin liittyy Kokkolan satama. Kokkolan satamalla on ollut jo jonkin aikaa käynnissä laaja sataman digitalisaatiohanke ja sen osana satamasovellus tulee hyvin tukemaan sataman toiminnanohjauksen tilannekuvan kehittämistä.”, taustoittaa VTS Finlandin hankepäällikkö Olli Soininen seuraavia steppejä.

”Korona on vaikuttanut merkittävästi vientiteollisuuden laivausmääriin ja se näkyy satamassa” toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti. ”Erityisen suuri pudotus, peräti 30 %, on ollut paperin viennissä ja paperiteollisuuden raaka-aineiden tuonnissa. Valopilkkuna on sellun vienti, joka on edellisen vuoden tasolla ja kappaletavaran vienti ja tuonti, jotka ovat edellistä vuotta korkeammalla tasolla.”

Rauman sataman kokonaisliikenne oli vuoden 2020 kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 2,7 milj. tonnia, jossa on laskua noin 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Alkuvuonna 2020 kuljetettiin Rauman kautta noin 117 800 konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsee 10 prosentin laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Konteissa kuljetetun tavaran määrä laski saman verran. Satamaliikenteestä vientiä oli 1,7 milj. tonnia (-17,3%), tuontia 0,8 milj. tonnia (-13,5 %) ja kotimaan liikennettä 0,2 milj. tonnia (+888 %). Kotimaan liikenteen huikea kasvu selittyy öljytuotelaivauksilla. Laivakäyntejä oli 477 kappaletta, joka oli 36 vähemmän kuin alkuvuonna 2019. Laivojen koko oli kuitenkin edelleen kasvussa, koska alusten yhteenlaskettu vetoisuusluku suureni 3 %.


””Raumalla jatkuvat vuonna 2016 aloitetut satamainvestoinnit. Petäjäkseen rakennettavat seuraavat kenttäalueet saadaan käyttöön alkukesästä 2021 ja loput syksyllä 2021. Valitettavasti tänä vuonna aloitettavaksi suunniteltu Petäksen Länsilaiturin rakentaminen viivästyy laiturin luvituksesta tehdyn valituksen takia. Laituri saataneen käyttöön viimeistään vuonna 2025.”

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Hannu Asumalahti, puhelin 050-3039700.

Rauman sataman valaistusta on uusittu LED-pohjaiseksi systemaattisesti vuodesta 2017 alkaen. Samalla valaistuksenohjausta on kehitetty edelleen,
jo aiemmin käytössä olleella C2 Smartlight -järjestelmällä, joka mahdollistaa valaisinkohtaisen ohjauksen. Valaistuksen uusimisisella led-pohjaiseksi saavutetaan sataman valaistuksessa noin 30 % energiasäästö.
 


”Yhteistyössä Smartlight Oy:n ja Satamatieto Oy:n kanssa on kehitetty systeemiä niin, että valaistusjärjestelmällä on tieto siitä, onko laiva tietyssä laiturissa vai ei. Laivan ollessa laiturissa, valaistus ko. laivapaikassa on vaaditun mukainen ja vastaavasti taas laivapaikan ollessa tyhjä, valaistustasoa lasketaan. Tällä tavalla saadaan vielä lisäsäästöä energiankulutuksesta, kuin pelkästään Led-valaisimiin siirtymisellä. Järjestelmän koekäyttö aloitetaan lähiaikoina ja täysimittaisesti sitä päästään hyödyntämään syksyn pimeiden saapuessa”, Rauman Satama Oy:n tekninen johtaja Timo Metsäkallas toteaa.

Käynnissä oleva Petäjäs 4-urakka, jonka toteuttajana toimii Terramare Oy, on edennyt vaiheeseen, että ulkopenger on saatu yhtenäiseksi.
Tämä mahdollistaa töiden jatkumisen kesän ajan keskeytyksettä lupaehtojen mukaisesti.
 


”Työt ovat edenneet hyvin aikataulussa ja tarvittavasta louhetäytöstä on nyt ajettuna jo noin 60 %. Louhetäyttö valmistuu syksyllä ja kenttä tiivistetään vielä ennen lopullisten pintakerrosten ja tarvittavan infran rakentamista”,
kertoo Terramare Oy:n työmaapäällikkö Markku Pöyhönen.
”Alueen valmistuttua, on koko Petäjäksen aiemmin luvitettu laajennusalue rakennettu kokonaisuudessaan”, kertoo Rauman Satama Oy:n tekninen johtaja Timo Metsäkallas.

Rauman Satama Oy saavutti uskomattomat 2500 työtapaturmatonta työpäivää 27.5.2020. Rauman Sataman työsuojeluvaltuutettu Iisakki Heino (kuvassa)
on ylpeä koko konsernin henkilökunnasta ja antoi oman kommenttinsa asiaan:
 


”Olemme toimineet kaikki nämä vuodet erittäin huolellisesti. Olemme ennakoineet vaaratekijöitä ja kaikilla on hyvät suojavarusteet. Riskit on minimoitu yhteisillä pelisäännöillä ja työskentelytavat on mietitty tarkkaan. Työturvallisuusrikkomuksiin suhtaudutaan vakavasti, eikä niitä ole tullutkaan.
 


Työntekijät tuovat itse parannusehdotuksia päivittäiseen työskentelyyn ja työnantaja myös kannustaa siihen. Työturvallisuus lähtee jokaisesta työntekijästä itsestään ja voinkin todeta, että jokaisella on syytä olla tyytyväinen omaan asennoitumiseensa työturvallisuutta kohtaan”.