PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Avainta hyväksyi sovintoesityksen satamien työriidassa

Sunday   19.05.2019

Avaintyönantajat Avainta ry on hyväksynyt sovittelija Jukka Ahtelan 9. helmikuuta antaman sovintoesityksen viittä satamaa koskevassa työriidassa. Näin ollen Oulun, Kokkolan, Rauman, Naantalin ja Turun satamia koskeva 12.2. klo 6 ilmoitettu lakon uhka peruuntuu.

Sovittelun kautta syntynyt ratkaisu on raskas. Mikäli lakko olisi alkanut, vaikutukset vientiteollisuuteen ja kansantaloudelliseen tilanteeseen olisivat olleet erittäin voimakkaat välittömästi lakon alkuvaiheesta lähtien. Lakko olisi tukitoimenpiteineen laajentunut koskemaan heti koko satamakenttää ja levinnyt laajalle uhaten vientiteollisuuden tuotannon jatkumista alle viikossa käynnistymisestään.

– Työnantajan kustannukset nousevat tämän ratkaisun johdosta merkittävästi yleiseen sopimustasoon verrattuna. Riippuen yksittäisen sataman kustannusrakenteesta, palkkakustannukset nousevat ratkaisusta johtuen 10 – 15 %. Sopimuksen piiriin kuuluvien työntekijäryhmien keskimääräinen kuukausiansio on tällä hetkellä noin 4.200 euroa. Työaikajärjestelyihin liittyvät muutokset aiheuttavat lisäksi toiminnassa merkittävää jäykkyyttä aiempaan verrattuna. Nämä rakenteelliset muutokset yhdessä palkankorotusten kanssa saattavat nostaa satamien kustannustasoa noin 25 % sopimuksen piiriin kuuluvissa toiminnoissa. Jouduimme kuitenkin arvioimaan, että alkaessaan ja ennen kaikkea lakon pitkittyessä vaikutukset vientiteollisuuteen ja kansantalouteen olisivat olleet poikkeuksellisen kovat, toteaa Avaintyönantajat AVAINTA ry:n toimitusjohtaja Vesa Laine.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Vesa Laine, Avaintyönantajat AVAINTA ry, 050 524 9551

toimitusjohtaja Marko Mykkänen, Oulun Satama Oy, 044 703 2750

toimitusjohtaja Torbjörn Witting, Kokkolan Satama Oy, 040 511 9595

toimitusjohtaja Hannu Asumalahti, Rauman Satama Oy, 050 303 9700

toimitusjohtaja Pasi Haarala, Naantalin Satama Oy, 044 023 4644

toimitusjohtaja Christian Ramberg, Turun Satama Oy, 050 553 3100

Rauman Satama Oy:n tehtävänä on palvella elinkeinoelämää tarjoamalla ajanmukaisia ja kilpailukykyisiä satamapalveluja kaikille sataman asiakkaille siten, että kuljetusketju sataman osalta toimii vaivattomasti ja tehokkaasti. Sataman tehtävänä on myös luoda edellytyksiä yritystoiminnan sijoittumiselle Rauman talousalueelle. Satamayhtiön tärkein tehtävä on kehittää Rauman satamaa ja luoda toimintaedellytyksiä sataman eri toimintoihin. Tätä tavoitetta tukevia toimenpiteitä ovat sataman tunnettuuden kasvattaminen, sataman infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito, maa- ja vesialueiden vuokraaminen, satamaliikenteen ohjaaminen, viranomaistehtävät ja satamaturvallisuuden ylläpito. Rauman Satama Oy on Rauman kaupungin tytäryhtiö, jolla on henkilöstöä noin 30.