PÄÄPORTIN INFO
MAIN GATE INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700

  • Suomi
  • englanti
 • Efficient Flow- projekti

  Wednesday   16.09.2020

  Central Balticin (EU) kautta rahoittama, Efficient Flow-projekti, on edennyt loppuvaiheeseensa. Lähes kolme vuotta kestäneen projektin tavoitteita on ollut parempi ja nopeampi tiedonkulku sataman eri toimijoiden välillä, ajansäästö satamaoperoinnissa, lyhyemmän odotusajat, tehokkaammin käytetyt resurssit ja polttoaineen säästö laivaliikenteessä.  Partnereina projektissa ovat olleet Ruotsin merenkulkulaitos (projektin vetäjä), Satakunnan Ammattikorkeakoulu (SAMK), VTS Finland, Rauman ja Gävlen Satamat. Euroports […]

  Lue lisää

  Järviluodon selkeytysallasta valmistellaan pilaantuneiden maiden vastaanottoon

  Wednesday   16.09.2020

  Rauman Satama Oy on saanut keväällä 2020 luvan pilaantuneiden ruoppausmassojen sijoittamiselle Järviluodon lounaiskulmassa sijaitsevaan erilliseen allasosaan, joka rakennettiin väyläruoppaustöiden yhteydessä vuosina 2016-2017. Allas toimi väyläurakassa ns. selkeytysaltaana imuruoppausmassojen mukana varsinaiseen läjitysaltaaseen kertyneen veden poisjohtamiseksi. ”Altaan kokonaistilavuus on noin 100 000 m3 ja pinta-ala noin 2 hehtaaria. Valmisteltutöitä tekee Terramare Oy ja työhön kuuluu sisäluiskan muotoilu, suodatinkankaan asennus […]

  Lue lisää

  Korona näkyy Rauman satamassa – alkuvuoden liikenne 10 prosenttia edellistä vuotta alhaisemmalla tasolla

  Thursday   23.07.2020

  ”Korona on vaikuttanut merkittävästi vientiteollisuuden laivausmääriin ja se näkyy satamassa” toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti. ”Erityisen suuri pudotus, peräti 30 %, on ollut paperin viennissä ja paperiteollisuuden raaka-aineiden tuonnissa. Valopilkkuna on sellun vienti, joka on edellisen vuoden tasolla ja kappaletavaran vienti ja tuonti, jotka ovat edellistä vuotta korkeammalla tasolla.” Rauman sataman kokonaisliikenne oli […]

  Lue lisää

  Laiturikohtainen valaistusohjaus – C2 Smartlight

  Tuesday   16.06.2020

  Rauman sataman valaistusta on uusittu LED-pohjaiseksi systemaattisesti vuodesta 2017 alkaen. Samalla valaistuksenohjausta on kehitetty edelleen,jo aiemmin käytössä olleella C2 Smartlight -järjestelmällä, joka mahdollistaa valaisinkohtaisen ohjauksen. Valaistuksen uusimisisella led-pohjaiseksi saavutetaan sataman valaistuksessa noin 30 % energiasäästö.  ”Yhteistyössä Smartlight Oy:n ja Satamatieto Oy:n kanssa on kehitetty systeemiä niin, että valaistusjärjestelmällä on tieto siitä, onko laiva tietyssä laiturissa […]

  Lue lisää

  Petäjäs 4 – urakka

  Tuesday   16.06.2020

  Käynnissä oleva Petäjäs 4-urakka, jonka toteuttajana toimii Terramare Oy, on edennyt vaiheeseen, että ulkopenger on saatu yhtenäiseksi.Tämä mahdollistaa töiden jatkumisen kesän ajan keskeytyksettä lupaehtojen mukaisesti.  ”Työt ovat edenneet hyvin aikataulussa ja tarvittavasta louhetäytöstä on nyt ajettuna jo noin 60 %. Louhetäyttö valmistuu syksyllä ja kenttä tiivistetään vielä ennen lopullisten pintakerrosten ja tarvittavan infran rakentamista”,kertoo Terramare […]

  Lue lisää

  Tapaturmattomia työpäiviä 2500

  Tuesday   16.06.2020

  Rauman Satama Oy saavutti uskomattomat 2500 työtapaturmatonta työpäivää 27.5.2020. Rauman Sataman työsuojeluvaltuutettu Iisakki Heino (kuvassa)on ylpeä koko konsernin henkilökunnasta ja antoi oman kommenttinsa asiaan:  ”Olemme toimineet kaikki nämä vuodet erittäin huolellisesti. Olemme ennakoineet vaaratekijöitä ja kaikilla on hyvät suojavarusteet. Riskit on minimoitu yhteisillä pelisäännöillä ja työskentelytavat on mietitty tarkkaan. Työturvallisuusrikkomuksiin suhtaudutaan vakavasti, eikä niitä ole […]

  Lue lisää

  Koronaohjeistusta (päivitetty 14.5.2020)

  Thursday   14.05.2020

  COVID-19 OIREET OHJEISTUS RAJANYLITYKSEEN 14.5.2020 ALKAEN RAUMAN TERVEYSVIRANOMAISET SUOSITTELEVAT MERIMIESTEN MAISSA KÄYNTIÄ EI OLE ENÄÄ TARPEEN RAJOITTAA LOMAKKEITA / OHJEISTUKSIA ORGANISAATIONNE KÄYTTÖÖN COVID-19 OIREET Covid-19 alkuvaiheen taudin oireena voi olla kuumetta, yskää, kurkkukipua, hengenahdistusta, painon tunnetta rinnalla, ja/tai lihaskipua. Huonovointisuus ja yleiskunnon lasku ja maku- ja hajuaistin häiriöt ovat tyypillisiä. Noin 10 %:lla potilaista alkuoireena […]

  Lue lisää

  Metsä Groupin suomalaiset investointihankkeet etenevät – Raumalle rakennetaan maailman modernein saha

  Friday   08.05.2020

  Metsä Fibre, joka kuuluu Metsä-konserniin, on päättänyt rakentaa maailman moderneimman sahan Raumalle. Sijoituksen arvo on noin 200 miljoonaa euroa. Rakennustyöt alkavat keväällä 2020. Tuotannon on määrä alkaa sahalla vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

  Lue lisää

  Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt luvan laiturin rakentamiseen

  Friday   08.05.2020

  Alueellinen hallintovirasto on myöntänyt Rauman Satama Oy: lle luvan laiturin rakentamiselle merialueelle, syventämään laiturin etuosaa ruoppaus- ja louhintatoimenpiteillä sekä ruoppaamaan Rauman kaupungin sisäänkäynnin väylää päivitetyn hakemuksen mukaisesti. 13. toukokuuta 2019.

  Lue lisää

  Rauman satamaliikenne edellisen vuoden tasolla – paperin vienti laskussa, sahatavaran ja raakapuun nousu

  Friday   08.05.2020

  Koko satama- ja konttiliikenne olivat edellisen vuoden tasolla. Syvemmän väylän ansiosta aluksen koko on lisääntynyt edelleen, ja tällä on suora vaikutus alusten käyntien määrään. Rauman liikenteessä otettiin käyttöön suurempia konttialuksia, jotka korvasivat useita pieniä aluksia.

  Lue lisää