PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

CB EfficientFlow

Tuesday   15.12.2020

CB EfficientFlow -projektissa kehitetty Rauman Sataman satamasovellus on laajenemassa piakkoin valtakunnalliseksi. Marraskuussa 2020 päättyvän CB EfficientFlow -projektin tuotoksena syntynyttä satamasovellusta lähdetään kehittämään seuraavaksi eteenpäin Vessel Traffic Services Finland Oy:n (VTS Finland)  ja Unikie Oy:n jatkokehityshankkeessa, jossa tavoitteena on jakaa sovellusta jatkossa kaikkiin Suomen satamiin.

Lähes kolme vuotta kestäneessä CB EfficientFlow -projektissa tavoitteena on ollut edistää meriliikenteen hallintaa, jossa on parannettu etenkin tiedonvaihtoa eri satamatoimijoiden välillä. EfficientFlow -projektissa mukana kumppaneina ovat olleet Satakunnan ammattikorkeakoulu, Rauman ja Gävlen satamat, Ruotsin merenkulkulaitos sekä VTS Finland.

”Satamasovellus on otettavissa käyttöön kaikissa Suomen satamissa ja ne voivat halutessaan integroida aikatiedot suoraan omiin järjestelmiinsä tai ottaa käyttöön itse satamasovelluksen. Satamat voivat myös itse kehittää yhdessä esimerkiksi Unikien kanssa sovellukseen uusia, oman satamansa kannalta tärkeitä ominaisuuksia. Sovellus on jo valmiiksi integroitu keskeisiin ulkoisiin tietolähteisiin ja satamien omalle vastuulle jää ainoastaan mahdolliset paikalliset integraatiot.  Eri satamien näkyvyyttä hallitaan käyttöoikeuksin ja samalla mahdollistetaan, että esimerkiksi useassa eri satamassa operoivat toimijat, kuten luotsit, voivat valita minkä sataman tietoja työssään kulloinkin tarvitsevat ja saada vain ne näkyviin ja ilmoituksina esimerkiksi mobiililaiteeseensa. Ensimmäisenä uutena satamana satamanasovelluksen käyttäjiin liittyy Kokkolan satama. Kokkolan satamalla on ollut jo jonkin aikaa käynnissä laaja sataman digitalisaatiohanke ja sen osana satamasovellus tulee hyvin tukemaan sataman toiminnanohjauksen tilannekuvan kehittämistä.”, taustoittaa VTS Finlandin hankepäällikkö Olli Soininen seuraavia steppejä.