PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Efficient Flow- projekti

Wednesday   16.09.2020

Central Balticin (EU) kautta rahoittama, Efficient Flow-projekti, on edennyt loppuvaiheeseensa. Lähes kolme vuotta kestäneen projektin tavoitteita on ollut parempi ja nopeampi tiedonkulku sataman eri toimijoiden välillä, ajansäästö satamaoperoinnissa, lyhyemmän odotusajat, tehokkaammin käytetyt resurssit ja polttoaineen säästö laivaliikenteessä.  Partnereina projektissa ovat olleet Ruotsin merenkulkulaitos (projektin vetäjä), Satakunnan Ammattikorkeakoulu (SAMK), VTS Finland, Rauman ja Gävlen Satamat. Euroports agenttina, Finnpilot luotsausorganisaationa, Alfons Hakans hinaajayrityksenä ja kiinnityspalvelut Rauman satamasta ovat osa sidosryhmiä, jotka kokoontuivat jo vuonna 2018 arvioimaan tarpeita ja mahdollisuuksia. Ohjelmiston tekijä oli kilpailutuksen jälkeen Unikie Oy.
 
Projektin tuloksena syntynyt uusi satamasovellus, Port Activity App, on nyt lanseerattu Rauman Satamassa. Sovellus tarjoaa perustan sataman avaintoimijoiden yhteistyölle. Se tarjoaa reaaliaikaista tietoa satamakäyntioperaattoreille, kuten terminaaleille, hinaajille, luotseille, satamaviranomaisille, kiinnityshenkilöstölle sekä kapteeneille. Yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjen testauksien jälkeen SAMK ja
Rauman Satama kutsuivat Rauman Sataman ja SAMK:n tärkeimmät sidosryhmät Rauman satamaan lanseeraustilaisuuteen, johon oli myös mahdollista osallistua verkossa, testausta, kommentointia ja uuden sovelluksen edelleen kehittämistä varten. Mukana olivat Rauman Sataman ja Satakunnan Ammattikorkeakoulun lisäksi mm. agentteja, hinaajayritys, paikallinen telakkayhtiö sekä kuljetusyrityksiä.
 
Kuvassa Heikki Koivisto (SAMK), Kaarle Hovila ja Petri Kalske (Unikie)
Kuva Jari Mustonen