MAIN GATE INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

”Korona on vaikuttanut merkittävästi vientiteollisuuden laivausmääriin ja se näkyy satamassa” toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti. ”Erityisen suuri pudotus, peräti 30 %, on ollut paperin viennissä ja paperiteollisuuden raaka-aineiden tuonnissa. Valopilkkuna on sellun vienti, joka on edellisen vuoden tasolla ja kappaletavaran vienti ja tuonti, jotka ovat edellistä vuotta korkeammalla tasolla.”

Rauman sataman kokonaisliikenne oli vuoden 2020 kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 2,7 milj. tonnia, jossa on laskua noin 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Alkuvuonna 2020 kuljetettiin Rauman kautta noin 117 800 konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsee 10 prosentin laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Konteissa kuljetetun tavaran määrä laski saman verran. Satamaliikenteestä vientiä oli 1,7 milj. tonnia (-17,3%), tuontia 0,8 milj. tonnia (-13,5 %) ja kotimaan liikennettä 0,2 milj. tonnia (+888 %). Kotimaan liikenteen huikea kasvu selittyy öljytuotelaivauksilla. Laivakäyntejä oli 477 kappaletta, joka oli 36 vähemmän kuin alkuvuonna 2019. Laivojen koko oli kuitenkin edelleen kasvussa, koska alusten yhteenlaskettu vetoisuusluku suureni 3 %.


””Raumalla jatkuvat vuonna 2016 aloitetut satamainvestoinnit. Petäjäkseen rakennettavat seuraavat kenttäalueet saadaan käyttöön alkukesästä 2021 ja loput syksyllä 2021. Valitettavasti tänä vuonna aloitettavaksi suunniteltu Petäksen Länsilaiturin rakentaminen viivästyy laiturin luvituksesta tehdyn valituksen takia. Laituri saataneen käyttöön viimeistään vuonna 2025.”

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Hannu Asumalahti, puhelin 050-3039700.