MAIN GATE INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Vuosi 2020 tulee jäämään kaikille mieleen. Covid-19 epidemia kuritti teollisuutta ja samalla satamaliikennettä koko Suomessa. Rauma ei valitettavasti ollut poikkeus. Paperin, sellun ja sahatavaran vientimäärät laskivat lähes 700 000 tonnia ja samalla metsäteollisuuden tuonti väheni lähes 300 000 tonnia eli yhteensä lasku oli lähes miljoona tonnia. Kokonaisuutena satamaliikenne oli yhteensä viisi miljoona tonnia, jossa pudotusta edelliseen vuoteen 13,8 prosenttia. Vuonna 2020 Rauman satamassa käsiteltiin 219 000 konttiyksikköä (TEU), jossa laskua oli 16,4 prosenttia.

Konsernin liikevaihto oli 11,4 M€ ja liikevoitto 1,9 M€. Liikevaihdon heikkenemiseen vuodesta 2019 vaikuttivat erityisesti metsäteollisuustuotteiden viennin ja raaka-aineiden tuonnin voimakas lasku.  Korkokulujen nousu vei tuloksen – 0,2 M€ tappiolle. Tytäryhtiö Botnia Port Service Oy:llä oli toinen toimintavuosi. Aluskäyntien väheneminen vaikutti negatiivisesti yhtiön liikevaihtoon ja tehostamistoimenpiteistä sekä konserniavustuksesta huolimatta yrityksen tulos jäi noin 15 000 euroa tappiolliseksi.
 
Covid-19 epidemia saataneen rokotteiden avulla nujerrettua tai ainakin vaimennettua vuoden 2021 aikana. Tämä piristänee taloutta ja vaikuttanee myös tuotantoon, vientiin ja sitä kautta sataman liikennemääriin jollakin aikavälillä. Positiivinen käänne voikin tapahtua nopeasti.

Järjestyksessään 23. satamakäsikirja on valmistunut. Kirja toimii arjessa mainiona tietolähteenä satamasidonnaisen logistiikan eri aiheista. Lisäksi se toimii ammattimaisena käyntikorttina ja tietopakettina Rauman joustavista logistiikkapalveluista. Satamakäsikirjan avulla voimme viedä viestiä maailmalle Rauman laajasta tarjonnasta. Käsikirja löytyy myös digitaaliversiona Rauman Sataman nettisivuilta.

Toivomme, että hyödynnätte monipuolista satamakäsikirjaa tarpeidenne mukaan. Postitamme mielellämme painettuja satamakäsikirjoja yrityksenne tarpeisiin, tilaukset: office@portofrauma.com

Uuden kauramyllyn tuotteet vahvistavat vientimarkkinoita

Kauratuotteiden globaalit markkinat kasvavat voimakkaasti, erityisesti Aasian ja Afrikan kehittyvissä talouksissa. Suomen Viljavan tytäryhtiön kauramyllyinvestointi nostaa suomalaisen kauran jalostusastetta ja vahvistaa näin Suomen jalansijaa kasvavilla kauratuotteiden vientimarkkinoilla. Suomella on kauran saatavuuteen ja laatuun perustuva kilpailuetu, johon Viljavan osaaminen kaura- ja proteiinituotteiden valmistamisessa tuo vahvan lisäedun. Kauramylly rakennetaan olemassa olevaan satamavarastoon Raumalle. Sijainti on kansainvälisten laiva- ja raideyhteyksien päässä.

Kauratuotteiden markkinat kasvavat globaalisti. Suomi on kasvussa mukana  

Kuluttajat ympäri maailmaa tiedostavat kauran erinomaiset terveysominaisuudet. Globaalisti kauratuotteiden kulutus elintarvikkeena kasvaa vuosittain 3,5%. Terveellisemmän kasvipohjaisen ruoan ja siten myös korkealaatuisen kauran kysyntää vahvistavat muun muassa ostovoiman kasvu, parempi koulutustaso sekä yleisen terveystietoisuuden lisääntyminen erityisesti Aasian sekä Afrikan kehittyvissä talouksissa. Merkittäviä kauran kysynnän kasvun ajureita ovat myös tuoteinnovaatiot. Lisäksi kauratuotteilla on oma merkittävä roolinsa ilmastovaikutusten, erityisesti hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä maailmassa.

Suomi on tällä hetkellä maailman toiseksi suurin raakakauran vientimaa Kanadan jälkeen noin 300 – 400 miljoonan kilon vuosittaisella vientimäärällään. Suomella on raaka-aineen saatavuuteen ja laatuun perustuva kilpailuetu, lisäksi suomalaisen kauran imago on maailmalla erittäin hyvä. Suomalaiset maanviljelijät osaavat kauran viljelyn. Suomessa on erinomainen osaaminen uusien kauralajikkeiden jalostuksessa ja sen tuomassa lisäarvossa Suomella on vielä monia mahdollisuuksia: kauramyllyinvestointi on ratkaisu tähän. 

”Viljavan tietotaito kaura- ja proteiinituotteista yhdessä kauramyllyn kanssa nostaa suomalaisen kauran jalostusastetta ja mahdollistaa kauratuotteissa Suomen viennin kasvun. Viljavan kokemus investointien läpiviennistä sekä laaja asiakasverkosto ovat merkittäviä lisävahvuuksia. Viljavan kasvustrategiassa kauramyllyllä on merkittävä rooli”, toimitusjohtaja Pasi Lähdetie kertoo. ”Kauramylly-yhtiö ei perusta omaa hankintaorganisaatiota vaan hankkii kauran viljakauppiailta. Suomen Viljavan viljan varastointi- ja käsittelyliiketoimintaan eikä kansallisen velvoitteeseen osaltaan turvata poikkeusoloissa elintarvikeketjun toimintaa ei kauramyllyllä ole vaikutusta” Lähdetie lisää.

Kauramyllyn erinomainen sijainti: Yhteydet kaikkialle maailmaan
Rauma on merkittävää kauran tuotantoaluetta. Viljavan kauramylly rakennetaan olemassa olevaan satamavaraston yhteyteen Raumalla.

Rauman satama on syvämeren konttisatama, josta on hyvät yhteydet kaikkialle maailmaan niin konttivientinä laivoilla kuin nopeina raideyhteyksinä itään Kiinan suuntaan. Hyvien yhteyksien lisäksi sijainti mahdollistaa maltilliset rahtikustannukset erityisesti konttiviennissä.

Kauramyllyn kapasiteetti tulee olemaan 110 miljoonaa kiloa kauraa. Tuotteita valmistetaan 80 miljoonaa kiloa ytimiä ja hiutaleita. Lisäksi myllyssä tullaan valmistamaan 35 miljoonaa kiloa kaurankuoripellettiä Itämeren rehu- ja biopolttomarkkinoille. Mylly valmistuu vuoden 2022 loppupuolella.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pasi Lähdetie, p. 050 360 9075
pasi.lahdetie@suomenviljava.fi

Suomen Viljava Oy on vuonna 2002 perustettu Suomen suurin viljan ja agribulk-raaka-aineiden käsittelyyn ja varastointiin erikoistunut palveluyritys. Viljava tarjoaa varastointi- ja käsittelypalveluja sekä kotimaan markkinoilla että vienti-, tuonti- ja transito-kaupassa toimiville yrityksille. Yrityksen omistaa Suomen valtio.
Viljavalla on 19 toimipistettä 16 paikkakunnalla kattavasti eri puolilla Suomea. Varastojen kautta kulkee lähes puolet kotimaan kauppaan tulevasta viljasta. Naantalissa, Raumalla, Helsingissä, Loviisassa ja Kotkassa sijaitsevien satamavarastojen kautta kulkee suurin osa Suomen vienti- ja tuontiviljoista. Satamavarastoissa varastoidaan puolet ja käsitellään kaksi kolmasosaa Viljavan kokonaisvolyymeista.

Viljavan sisämaan varastot palvelevat puolestaan kotimaan teollisuutta sekä toimivat ensisijaisina varastoina huoltovarmuusviljalle. Korian, Kokemäen ja Perniön varastojen yhteydessä on käytössä suuritehoiset viljakuivurit. Taso- ja siilovarastot soveltuvat hyvin myös monien kappale- ja irtotuotteiden varastointiin. Kokemäen tuotantolaitoksella valmistetaan kasviproteiini- ja kauratuotteita.
Viljavalla on kansallinen velvoite ja erityistehtävä osaltaan turvata kotimaisen elintarvikeketjun toiminta poikkeusoloissa.
https://www.suomenviljava.fi/

Botnia Port Service on turvallisuusalan yritys, joka hoitaa turvallisuuspalveluja, mm. porttitoimintoja, Rauman sataman alueella sekä tarjoaa satamassa erilaisia aluspalveluja satamassa käyville aluksille. Botnia Port Service on Rauman Satama Oy:n tytäryhtiö, joka työllistää noin 10 henkilöä.

Haemme nyt kahta kesätyöntekijää vartijan tehtäviin

Tehtävät koostuvat pääasiallisesti sataman liikenteen kamera- ja kulunvalvonnasta, asiakaspalvelutehtävistä sataman pääportin info-pisteessä, autovaa’an hoitamisesta, alusten kiinnitys- ja irrotustehtävistä sekä muista aluspalveluista. Työ on vuorotyötä ja käytössä on varallaolojärjestelmä.

Tehtävään sovellut parhaiten, jos sinulla on vartiointialan koulutus tai opinnot lopuillaan tai jokin muu vastaava koulutus. Tehtävän kesto on noin 3 kk.

Lisätietoja tarvittaessa satamavalvonnan työnjohtajalta Lauri Isbergiltä, puh. 050-325 2281 tai lauri.isberg@portofrauma.com. Hakemukset + CV pyydämme lähettämään 31.3.2021 mennessä osoitteeseen office@portofrauma.com.