MAIN GATE INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Kymmenen vuotta tapaturmatonta rantaelämää

Wednesday   13.09.2023

Rauman Satama Oy saavutti merkittävän rajapyykin, sillä organisaatio on toiminut jo kymmenen vuoden ajan ilman yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Yhdessä rakennettu turvallisuuskulttuuri on juurtunut syvälle organisaation jokaiselle osa-alueelle.

Kymmenen vuotta – noin 3650 päivää – ilman ensimmäistäkään tapaturmaa on merkittävä  saavutus millä tahansa toimialalla. Sen arvoa nostaa entisestään kun tähän ylletään satama-alalla, jossa toimintaympäristön vaatimukset, raskaat taakat ja raskas liikenne ovat joka hetki läsnä.

Rauman Satama Oy:ssä turvallisuus on ollut yksi tärkeimmistä prioriteeteista jo lähes kahden vuosikymmenen ajan. Työ turvallisemman arjen eteen alkoi jo entisen toimitusjohtajan Hannu Asumalahden aikana ja se on jatkunut aktiivisena Janne Virran tartuttua ruoriin.

– Kyseessä on hieno saavutus, josta suurin kiitos kuuluu kenttäporukalle eli niille, jotka työskentelevät aluspalveluissa ja kunnossapidossa. Tämä kertoo siitä, miten kaikissa toiminnoissa turvallisuusasiat otetaan vakavasti ja kaikki osallistuvat asioiden kehittämiseen, turvallisuuspäällikkö Juhani Laiho sanoo.

– Esimerkiksi turvavälineiden käyttö on tänä päivänä automaatio. Kenenkään ei tarvitse muistuttaa niin sanotuista perusasioista, mutta tarvittaessa yhteisiin sääntöihin sitoutunut porukka huolehtii myös toisistaan, satamavalvonnan ja kunnossapidon työnjohtaja Lauri Isberg lisää.

25 henkilön organisaatiossa työnkuvat ovat erilaiset, mutta turvallisuuskulttuuri yhtenäinen. Kunnossapidossa työskentelevä luottamusmies Petri Heimonen muistuttaa, ettei kyse ole sanahelinästä, vaan jokapäiväisestä arjesta.

– Ylinjohto on sitoutunut alusta lähtien tiukalla otteella turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.  Muutimme aikanaan ajatusmaailman niin, että mietimme mitä teemme, sen sijaan että miettisimme mitä tuli tehtyä, Heimonen kertoo.

Vasemmalta: Satamavalvoja Petteri Salonen, kunnossapitotyöntekijä Petri Heimonen, Turvallisuuspäällikkö Juhani Laiho ja kunnossapidon/satamavalvonnan työnjohtaja Lauri Isberg.

Yhteistyössä yhteiseen hyvään

Rauman Satamassa turvallisuutta kehitetään havainnoimalla ja raportoimalla esimerkiksi poikkeamia ja kehitysideoita. Rima on asetettu matalalle, avoin ilmapiiri kantaa yhteisen hyvän eteen.

– Käsittelemme osasto- ja johtoryhmäpalavereissa kaikki raportoidut asiat ja annamme niistä vastaukset kohtuullisessa ajassa, eli yhtäkään havaintoa ei jätetä kellumaan. Ulkoiset ja sisäiset auditoinnit varmistavat tietyt standardit ja laadun. Ulkopuoliset silmät näkevät asiat eri näkökulmasta, joten saamme niistä tietoomme mahdollisia kehityskohteita sekä sen, mikä toimii jo hyvin, Laiho sanoo.

Satama-alueen eri toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä turvallisen arjen eteen. Eri tahot käyvät jatkuvaa vuoropuhelua, tekevät ohjeistuksia, muokkaavat sääntöjä ja toteuttavat käytännön toimia.

– Organisoimme kaikista toimijoista koostuvia yhteistyöryhmiä satama-alueen sisällä. Meillä on esimerkiksi työ-, kemikaali- ja rautatieturvallisuusryhmät. Yhtenä konkreettisena toimena levensimme jokin aika sitten Hakunintiestä kohtaa, jossa oli ollut työkoneilla läheltä piti -tilanteita, Laiho kertoo.

Yhteistyö ei rajoitu ainoastaan sataman sisäiseen toimintaan, vaan tietoja ja kokemuksia jaetaan avoimesti satamien välillä.

– Esimerkiksi Porin sataman kanssa meillä oli Rauman merikoulussa satamavalvojien yhteinen pelastautumisharjoitus. Tällaisissa tilaisuuksissa saamme myös vaihdettua tietoja ja kokemuksia, Isberg sanoo.

Perustana vahva tahtotila

Petri Heimonen on työskennellyt Rauman Sataman palveluksessa vuodesta 1983 lähtien. 40 vuoden aikana hän on nähnyt muutokset niin arjessa kuin asenteissa. Turvallisuuskäytännöt ovat tärkeä osa nykyajan työhön perehdytystä.

– Aikanaan opittiin vahinkojen kautta, kun taas nykyään huomioidaan jo etukäteen mahdolliset riskit ja vaaratekijät. Kulttuurin muutokseen on resursoitu ja tahtotila on vahva. Mietimme koko ajan miten voisimme tehdä asiat entistä paremmin, turvallisuus on jatkuva prosessi, Heimonen muistuttaa.

Aiemmin kunnossapidossa työskennellyt satamavalvoja Petteri Salonen aloitti työt satamassa vuonna 2016. Hän huomasi heti, että turvallisuus ei ole vain teema, vaan tärkeä osa työtä.

– Satamassa asiat on mietitty tarkoin ja niitä kehitetään koko ajan. Turvallisuus on tiimipeliä, jos joku havaitsee riskin hän ilmoittaa siitä heti eteenpäin. Meillä pidetään kaverista huolta.

Vaikka kymmenen vuoden tapaturmaton rantaelämä on hieno saavutus, ennätykset eivät ole itseisarvo. Tärkeintä on, että töihin tullaan ja töistä lähdetään terveinä.

– On positiivinen tilanne, kun työntekijät haluavat osallistua aktiivisesti asioiden kehittämiseen. Panostamme jatkuvaan parantamiseen. Organisaatiossa on tehty jo pitkään hyvää työtä ja meidän tehtävämme on jatkaa sitä myös tulevaisuudessa, Laiho sanoo.

Lauri Isberg kiinnittämässä laivaa konttilaiturilla.