MAIN GATE INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Tiedote 08.01.2024: Rauman sataman liikenteessä varovaista kasvua

Monday   08.01.2024

”Sellun sekä sahatavaran viennin ja raakapuun tuonnin kasvu nosti liikennemäärät lievästi plussalle” toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Janne Virta. ”Kokonaisliikenne oli kutakuinkin ennusteen mukainen”.

Rauman sataman kokonaisliikenne oli vuoden 2023 loppuun mennessä yhteensä 4,7 milj. tonnia, jossa on kasvua reilut 200’000 tonnia (4,7 %) edelliseen vuoteen verrattuna. ”Asiakkaidemme markkinatilanne on haastava ja liikenteen ennustettavuus on vaikeaa. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta, uskomme satamassa, että 5 miljoonan tonnin raja saadaan taas rikotuksi vuoden 2024 aikana” jatkaa Virta.  

Vuonna 2023 kuljetettiin Rauman kautta noin 210 000 konttiyksikköä (TEU), tämä on käytännössä sama määrä kuin edellisenäkin vuonna. Konteissa kuljetetun tavaran määrä nousi reilut 3 %. Kokonaisliikenteestä vientiä oli 3,0 milj. tonnia (+0,7 %), tuontia 1,5 milj. tonnia (+8,8 %) ja kotimaan liikennettä 0,2 milj. tonnia (+51,5 %). Laivakäyntejä oli 909 kappaletta, joka oli 60 alusta enemmän kuin vuonna 2022. Laivojen keskikoko pysyi kutakuinkin edellisen vuoden tasolla.

” Haasteista huolimatta satamayhtiö jatkaa Järviluodon satamalaajennuksen valmistelua. Mm. uusiutuvan energian sekä -polttoaineiden markkinassa tapahtuu koko ajan paljon ja tällä hetkellä toimijat etsivät sijoittumistoimipaikkoja seuraaviksi vuosikymmeniksi eteenpäin. Rauma sekä Järviluoto ovat sijainniltaan ja mahdollisuuksiltaan merikuljetuksia hyödyntäville toimijoille kiinnostava kohde.”

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Janne Virta, puhelin 040-7203335.

Liitteet          Liikennetilasto 1.1. – 31.12.2023