PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt luvan laiturin rakentamiseen

Friday   08.05.2020

Alueellinen hallintovirasto on myöntänyt Rauman Satama Oy: lle luvan laiturin rakentamiselle merialueelle, syventämään laiturin etuosaa ruoppaus- ja louhintatoimenpiteillä sekä ruoppaamaan Rauman kaupungin sisäänkäynnin väylää päivitetyn hakemuksen mukaisesti. 13. toukokuuta 2019.

Hanke mahdollistaa uuden satamaosuuden käyttöönoton Ulko-Petäjäsin satamaan. Laajennettu satama ja uusi laituri palvelevat merikuljetuksia.
mahdollistaen paremman tavaroiden liikkumisen meriliikenteessä. Hanke on erittäin tärkeä vientiteollisuudelle ja Rauman alueen elinvoimaisuudelle. Suuremmissa aluskokoissa saavutetaan myös ympäristöetuja.