Euroports ja Metsä Fibre merkittävään yhteistyöhön– sahatavaran satamaoperointi yli kaksinkertaistuu Raumalla

Friday   30.04.2021

Rauman teollisuudesta kuuluu hienoja uutisia, sillä kaksi alueen merkittävää toimijaa tiivistää yhteistyötään entisestään. Euroports Finland ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ovat allekirjoittaneet monivuotisen palvelusopimuksen, jonka myötä satamaoperaattori huolehtii Raumalle rakennettavan maailman moderneimman sahan valmiiden tuotteiden satamakäsittelystä.

Uutinen luettavissa kokonaisuudessa Europortsin nettisivuilta.