PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Järviluodon selkeytysallasta valmistellaan pilaantuneiden maiden vastaanottoon

Wednesday   16.09.2020

Rauman Satama Oy on saanut keväällä 2020 luvan pilaantuneiden ruoppausmassojen sijoittamiselle Järviluodon lounaiskulmassa sijaitsevaan erilliseen allasosaan, joka rakennettiin väyläruoppaustöiden yhteydessä vuosina 2016-2017. Allas toimi väyläurakassa ns. selkeytysaltaana imuruoppausmassojen mukana varsinaiseen läjitysaltaaseen kertyneen veden poisjohtamiseksi.
 
”Altaan kokonaistilavuus on noin 100 000 m3 ja pinta-ala noin 2 hehtaaria. Valmisteltutöitä tekee Terramare Oy ja työhön kuuluu sisäluiskan muotoilu, suodatinkankaan asennus ja metrin paksuisen moreenikerroksen levitys.
Näin varmistetaan tiivis rakenne, jolla estetään haitallisten aineiden kulkeutuminen mereen.”, kertoo Rauman Satama Oy:n tekninen johtaja Timo Metsäkallas. ”Maa-aines saadaan alueelle väylätöiden yhteydessä kasalle jätetystä merenpohjasta ruopatusta moreenista”, Metsäkallas jatkaa.
 
 Työ valmistuu syyskuun loppuun mennessä ja jo heti lokakuussa sinne sijoitetaan pengertien alta ruopattavia pilaantuneita massoja.