PÄÄPORTIN INFO
MAIN GATE INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700

  • Suomi
  • englanti
 • Järviluodon selkeytysallasta valmistellaan pilaantuneiden maiden vastaanottoon

  Wednesday   16.09.2020

  Rauman Satama Oy on saanut keväällä 2020 luvan pilaantuneiden ruoppausmassojen sijoittamiselle Järviluodon lounaiskulmassa sijaitsevaan erilliseen allasosaan, joka rakennettiin väyläruoppaustöiden yhteydessä vuosina 2016-2017. Allas toimi väyläurakassa ns. selkeytysaltaana imuruoppausmassojen mukana varsinaiseen läjitysaltaaseen kertyneen veden poisjohtamiseksi.
   
  ”Altaan kokonaistilavuus on noin 100 000 m3 ja pinta-ala noin 2 hehtaaria. Valmisteltutöitä tekee Terramare Oy ja työhön kuuluu sisäluiskan muotoilu, suodatinkankaan asennus ja metrin paksuisen moreenikerroksen levitys.
  Näin varmistetaan tiivis rakenne, jolla estetään haitallisten aineiden kulkeutuminen mereen.”, kertoo Rauman Satama Oy:n tekninen johtaja Timo Metsäkallas. ”Maa-aines saadaan alueelle väylätöiden yhteydessä kasalle jätetystä merenpohjasta ruopatusta moreenista”, Metsäkallas jatkaa.
   
   Työ valmistuu syyskuun loppuun mennessä ja jo heti lokakuussa sinne sijoitetaan pengertien alta ruopattavia pilaantuneita massoja.