PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Koronaohjeistusta (päivitetty 14.5.2020)

Thursday   14.05.2020

Covid-19 alkuvaiheen taudin oireena voi olla kuumetta, yskää, kurkkukipua, hengenahdistusta, painon tunnetta rinnalla, ja/tai lihaskipua. Huonovointisuus ja yleiskunnon lasku ja maku- ja hajuaistin häiriöt ovat tyypillisiä. Noin 10 %:lla potilaista alkuoireena voi olla suolisto-oireisto (pahoinvointi, lievähkö ripuli tai vatsakipu, mutta yleensä potilailla on myös jokin muu koronainfektioon viittaava oire). CO-VID-infektiossa ei tyypillisesti ole merkittävää nuhaa. Kuumetta on vain noin puolella ennen hoitoon hakeutumista.

Koronapandemian estämiseksi tehtyjä matkustusrajoituksia puretaan asteittain. Työmatkaliikenne, muu välttämätön liikenne sekä Suomen kansalaisten paluu Suomeen voidaan aloittaa torstaina 14.5.2020.

Rauman terveysviranomainen pyytää Rauman Satama Oy:tä välittämään satama-alueen yrityksille suosituksen, että yhteiskuljetuksia tulisi välttää. Jollei se ole mahdollista, olisi suu- ja nenäsuojainten käyttö kuljetuksen aikana suotavaa. Lisäksi tulisi välttää työtilanteita, joissa joudutaan olemaan 2 metrin läheisyydessä yli 15 minuuttia.

Merimiesten maissa käynnistä on säädetty EU-asetuksella 2016/399 (Schengen rajasäännöstö), liitteessä VII, 3. kohdassa. Suomessa tämä suositus (voidaan sallia) on toimeenpantu ulkomaalaislain (301/2004) 44 § säännöksillä. Merimiesten oikeutta maissa käyntiin aluksen satamapaikkakunnalla on poikkeusolojen aikana rajoitettu vain välttämättömään asiointiin (RVLE:n kirje 15.4.2020,  RVL2013354).

Valtioneuvoston 7.5.2020 tekemällä päätöksellä rajanylitysliikenteen rajoituksia helpotetaan merkittävästi mm. työmatkaliikenteen osalta. Helpotusten tullessa voimaan 14.5.2020 myöskään merimiesten maissa käyntiä satamapaikkakunnan alueella ei ole enää tarpeen rajoittaa. Toimijoita kehotetaan kuitenkin noudattamaan Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (www.thl.fi) kulloinkin voimassaolevia ohjeita ja suosituksia koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi.

Merimiesten miehistönvaihdot toteutetaan normaalien menettelyiden mukaisesti. Mikäli varustamo haluaa suomalaiseen satamaan saapuvalle alukselle tulossa olevan merimiehen osalta varmistua henkilön terveydentilasta ennen alukselle menoa, karanteeninomaisten olosuhteiden järjestäminen on mahdollista varustamon tai edustajansa vastatessa järjestelyistä. Merimiehelle, jonka maahantulo edellyttää viisumia, eikä sitä ole ennakolta myönnetty taikka myönnetyn viisumin oleskeluaika ei mahdollista em. järjestelyn toteuttamista, voidaan rajalla myöntää maahan saavuttaessa enintään 15 vuorokauden oleskelun mahdollistava viisumi. Tämä järjestely on mahdollinen Suomessa ja järjestelyn toteuttaminen tulee esittää rajavartioviranmaiselle siinä yhteydessä, kun ilmoitetaan maahan saapuvasta merimiehestä.

TurvaväliTurvaväli (eng)

Sulje wc:n kansiSulje wc:n kansi (eng)

Yski ja aivasta oikein

Käsihuuhteen käyttö

Lisätietoja mm.:

www.thl.fi

www.raja.fi

https://intermin.fi/ajankohtaista/korona

Torstai 14.5.2020