PÄÄPORTIN INFO
MAIN GATE INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700

  • Suomi
  • englanti
 • Liikenne

  LASTITIEDUSTELUT

  Euroports Rauma Oy
  Suomen Viljava Oy
  Baltic Tank Oy
  Samat Nordic Oy
  Rauma Terminal Services Oy (Telko)
  Chemec Oy Ab
  sekä muut satama-alueen yritykset.

  MUUT TIEDUSTELUT

  Pääportin Info
  Hakunintie 28, 26100 Rauma
  Avoinna: ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä (24/7).

  p. +358 (0)2 837 1000
  gate@botniaportservice.com

  p. +358 (0)500 597 579
  satamavalvonta@botniaportservice.com

  LIIKENNEMÄÄRÄ RAUMAN SATAMASSA

  Vuonna 2019 Rauman satamassa käsiteltiin yhteensä 5,83 milj. tonnia tavaraa (- 0,1 % vähemmän kuin vuonna 2018) ja 261 000 konttiyksikköä (TEU), mikä oli -0,6 % vähemmän kuin vuonna 2018. Satamaliikenteestä vientiä oli 4,06 milj. tonnia (-2,1 %), tuontia 1,70 milj. tonnia (+5,8 %) ja kotimaan liikennettä 0,08 milj. tonnia. Laivakäyntejä oli 1 087 kappaletta, joka oli 71 vähemmän kuin vuonna 2018. Rauman liikenteessä otettiin käyttöön isommat konttilaivat, joiden yhteenlaskettu vetoisuusluku kasvoi käyntimäärien pienenemisestä huolimatta.

  Positiivisia kasvulukemia oli sellun, saha- ja kappaletavaran sekä viljan viennissä. Tuontiliikenteessä merkittävintä kasvua oli raakapuussa ja kappaletavarassa. Suurimmat pudotukset olivat paperin viennissä sekä kaoliinin, sellun ja öljytuotteiden tuonnissa.