PÄÄPORTIN INFO
MAIN GATE INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700

  • Suomi
  • englanti
 • Liikkuminen satamassa

  Rauman sataman turvallisuusperehdytyksestä saat kattavat ohjeet turvalliseen liikkumiseen ja työskentelyyn satama-alueella. Noudattamalla ohjeita lisäät omaa ja muiden turvallisuutta. Kertaa ohjeita säännöllisesti.

  TURVALLISUUSOPAS

  TURVALLISUUSPEREHDYTYS

  MUISTA!

  1. Noudata liikennesääntöjä.
  2. Huomioi ympäristöäsi.
  3. Vältä jalankulkua satama-alueella.
  4. Älä kulje kännykkä korvalla.
  5. Varo tasoristeyksiä ja rautateitä.
  6. Työkoneen kuljettajat eivät välttämättä huomaa sinua – väistä aina!
  7. Ilmoita havaitsemasi vaaratilanteet pääportin infoon, puh. +358 (0)44 793 4700.
  8. Hätätilanteessa: soita 112 ja pääportin infoon, puh. +358 (0)44 793 4700.
  9. Noudata nopeusrajoituksia: max. nopeus Hakunintiellä 40 km/h, konttiterminaalissa 20 km/h, muilla alueilla 30 km/h.
  10. Aja ja liiku vain merkityillä kulkuväylillä, jotka on merkitty myös satama-alueen karttaan.
  11. Siirry sataman osasta toiseen ensisijaisesti tausta-alueella olevia liikenneväyliä pitkin eikä laiturialueita hyväksi käyttäen, ellei työtehtävä sitä vaadi.
  12. Lastausta tai purkausta suorittavien alusten ja varastojen väliset työtilat on tarkoitettu vain ahtaustoimintaan eli muu liikenne näillä alueilla on kielletty.
  13. Noudata erityistä varovaisuutta ovien ja oviaukkojen läheisyydessä sekä rakennusten kulmissa.
  14. Tarpeeton oleskelu purku- ja lastausalueilla on kiellettyä.
  15. Tarkista kuorman paino asiakirjoista. Jos epäilet ylipainoa, punnitse kuorma pääportilla Rauman Sataman autovaa’alla (maksu pääportin valvomoon) sekä ota yhteys toimeksiantajaasi.
  16. Puhdista ajoneuvo ja perävaunu ennen satama-alueelle saapumista. Lajittele roskat ja jätteet asianmukaisiin jäteastioihin. Kuljettaja vastaa lukituslaitteen tai -kiilojen käytöstä lastausalueilla. Ajoneuvon korjaustyöt satama-alueella on kielletty.