PÄÄPORTIN INFO
MAIN GATE INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700

  • Suomi
  • englanti
 • Saapuminen satamaan

  Ennen saapumista satamaan varmista, että olet perehtynyt alla oleviin käytännön ohjeisiin ja neuvoihin.

  TURVALLISUUSPEREHDYTYS

  Kattavat ohjeet satama-alueelle saapumiseen sekä turvalliseen liikkumiseen ja työskentelyyn satama-alueella saat turvallisuusperehdytyksestä. Jokaista satama-alueella liikkuvaa kehotetaan suorittamaan perehdytys oman ja muiden turvallisuuden lisäämiseksi. Perehdytyksen kesto on n. 10 min ja sen voit suorittaa myös asiakastietokoneella sataman pääportin aulassa.

  HANKI KULKULUPA

  Satama-alueella liikkuminen on sallittu vain Rauman Satama Oy:n tai sen valtuuttaman tahon myöntämällä kulkuluvalla. Pyydä kulkulupa yrityksestä, johon olet tulossa asioimaan.

  Satamaan pyrkivien henkilöiden on pyydettäessä voitava esittää henkilöllisyystodistus ja syy satamakäyntiinsä. Ilman pätevää syytä satama-alueella liikkuminen on kielletty. Rauman satamassa on käytössä hajautettu kulunvalvontajärjestelmä, eli satama-alueella olevat yritykset vastaavat itse kulkulupatietojen ajan tasalla pitämisestä kulunvalvontajärjestelmässä. Kulkuluvan haltija on vastuussa omasta kulkuluvastaan ja se voidaan evätä tai peruuttaa tapauskohtaisesti joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Tähän voi johtaa esimerkiksi kulkuluvan väärinkäyttö tai turvallisuus-, nopeus- ja pysäköintimääräysten laiminlyönti.

  Ajoneuvolla on oltava rekisterinumeroon perustuva kulkulupa sekä ajettaessa satamaan että sieltä ulos. Jos kulkulupaa ei ole, liikennevalot ohjaavat vihreällä nuolella vasemmalle, jolloin on ilmoittauduttava ja haettava kulkulupa pääportin infopisteestä.

  Mikäli henkilöllä ei ole kulkulupaa, kehotetaan häntä ensin soittamaan vierailemaansa yritykseen ja pyytämään kulkulupaa. Jos yritys kieltäytyy luvan tekemisestä, henkilö ei pääse satama-alueelle, sillä jokaisella satamaan tulijalla tulee olla kulkulupa ja yhteyshenkilö, joka vastaa vierailusta. Jos yritys ilmoittaa ottavansa henkilön vastaan ja pyytää portin henkilökuntaa tekemään luvan, siitä peritään erillinen maksu vastaanottavalta yritykseltä. Sataman porteista kulkeminen ilman kulkulupaa on lain vastaista. Luvattomasta kulkemisesta huomautetaan ja ilmoitetaan tarvittaessa viranomaisille.

  TURVAVARUSTEET

  Rauman satama-alueen lastinkäsittely- ja varastoalueilla työskenneltäessä ja liikuttaessa on käytettävä CE-merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta (Vna 633/2004) sekä turvajalkineita ja suojakypärää (CE EN 397). Suojakypärää ei tarvitse käyttää työkoneiden ja ajoneuvojen sisätiloissa.

  PÄÄPORTILLA

  Pääportin tunnistuspisteellä ajoneuvon tunnistaminen tapahtuu rekisterikilvestä. Parhaiten tunnistus onnistuu puhtaasta kilvestä, joten puhdista rekisterikilpi etenkin talvella lumen aikaan ennen tunnistuspisteelle ajamista. Jos rekisterikilven puhdistuksen jälkeenkään sisäänpääsy satama-alueelle ei onnistu, aja pääportin pysäköintialueelle ja ota yhteys pääportin infopisteeseen.

  LIIKENNE SATAMASSA

  Nopeusrajoitukset. Hakunintiellä nopeusrajoitus on 40 km/h, portti- ja laiturialueilla 30 km/h sekä konttiterminaalissa 20 km/h. Satama-alueella noudatetaan normaaleja liikennesääntöjä ja -merkkejä. Liikennesääntöjen rikkomuksesta seuraa huomautus sekä mahdollisesti kulkuluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen.

  Varo tasoristeyksiä. Satama-alueella on kolme puolipuomilaitoksin merkittyä tasoristeystä ja lukuisia muita tasoristeyksiä, joita ei ole merkitty varoituslaittein. Muista varoa – juna ei väistä!

  Kulkiessasi laiturialueella pyri kulkemaan keskellä kulkuväyliä äläkä kulje läheltä oven suita tai varaston kulmia. Vältä myös purkavien ja lastaavien alusten lastinkäsittelyn vaikutuspiiriä. Lastausta tai purkausta suorittavien aluksien ja varastojen väliset työtilat on tarkoitettu ainoastaan ahtaustoimintaan. Kaikki ylimääräinen liikenne on kyseisillä alueilla kielletty. Siirtymiset sataman osasta toiseen tulee suorittaa ensisijaisesti tausta-alueella olevia liikenneväyliä pitkin, eikä laiturialueita hyväksi käyttäen, ellei työtehtävä nimenomaan sitä vaadi.

  Saapuminen

  TURVALLISUUSPEREHDYTYS

  Suorita Rauman sataman internet-pohjainen turvallisuusperehdytys, josta saat kattavat ohjeet turvalliseen liikkumiseen ja työskentelyyn satama-alueella. Noudattamalla ohjeita lisäät omaa ja muiden turvallisuutta. Perehdytyksen kesto n. 10 min.

  AJO-OHJE SATAMAAN

  Katso tästä Raskaan liikenteen suositeltavat ajoreitit.

  Rauman Satama Oy:n pääportille (Hakunintie 28) pääset seuraamalla liikenneopasteita satamaan (Kantasatama). Pääportilla käyntiin et tarvitse kulkulupaa, mutta varsinaiselle satama-alueelle pääsyyn kulkulupa vaaditaan.

  Rauman Satama Oy:n satamatoimistolle (Hakunintie 19) pääset ajamalla Hakunintien pääportista sisään ja jatkamalla matkaa suoraan 0,4 km, jolloin edessäsi näkyy satamatoimisto, keltainen puutalo. P-alue sijaitsee satamatoimiston edessä. Käyntiäsi varten tarvitset kulkuluvan, jonka voi myöntää vierailusi emäntä/isäntä.