PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

KULKULUVAT

Rauman Satama Oy:n turvamääräysten mukaisesti, alusten on toimitettava portille miehistö-, matkustaja- ja vierailijaluettelot. Vierailevien alusten on ilmoitettava satamayhtiölle satama-aikana käytettävissä oleva suora yhteystieto alukselle. Listat tulee lähettää sähköpostilla: gate@botniaportservice.comKaikkien alukselta tulevien/alukselle menevien henkilöiden on ilmoittauduttava pääportin valvomossa, ellei heillä ole vakituista kulkulupaa. Ilmoittautuessa tulee esittää henkilöllisyystodistus. Pääportilla tarkastetaan henkilön nimi alukselta lähetetystä listasta ja annetaan sen perusteella kulkulupa. Vierailijan tulee pystyä osoittamaan henkilö, jota on menossa tapaamaan. Mikäli ennakkoilmoitusta ei ole, otetaan yhteyttä alukseen tai laivan asiamieheen. Ilman lupaa ja ilmoittautumista portin läpi kulkeminen on lainvastaista. Luvattomasta kulkemisesta huomautetaan ja ilmoitetaan tarvittaessa viranomaisille.

TULITYÖT

Tulityölupia sataman yleisille alueille myöntää ja valvoo Rauman Satama. Satama-alueella toimivat yritykset myöntävät luvan hallinnoimilleen alueille. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti tai muissa pohjoismaissa myönnetty tulityökortti. Tehtäessä tulitöitä kohteissa, joissa on erittäin suuri palo- tai räjähdysvaara, kuten satama-alueella sijaitsevan palavien aineiden varastoalue, on otettava yhteys Satakunnan pelastuslaitokseen, puh. +358 (0)2 621 1500, ennen tulitöiden aloittamista. Lisätiedot luvista ja lupien myöntäjistä antaa satamavalvonta +358 (0)500 597 579.

SUKELLUS JA VEDENALAISET TYÖT

Kaikista Rauman Satama Oy:n vesialueella tehtävistä sukelluksista ja vedenalaisista töistä on tehtävä ennakkoilmoitus. Ennakkoilmoitus on tehtävä vähintään 24 h ennen työn aloittamista täyttämällä ilmoituslomake. Ennen sukelluksen tai työn aloittamista, aluksen tulee ilmoittaa asiasta vielä erikseen sekä West Coast VTS:lle että satamavalvontaan. Sukelluksen tai työn valmistumisesta pitää myös ilmoittaa molemmille tahoille.

VEDENMYYNTI

Aluksille toimitetaan vettä 24 h vuorokaudessa voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Vesitilaukset on tehtävä vähintään 12 tuntia etukäteen. Tilaukset satamavalvontaan (avoinna 24 h): satamavalvonta@botniaportservice.com tai puh. +358 (0)500 597 579.

VALOKUVAUS

Valokuvaus satama-alueella on sallittu vain Rauman Satama Oy:n myöntämällä luvalla. Lupatiedustelut: liikenne- ja turvallisuuspäällikkö Esa Vuori, esa.vuori@portofrauma.com, puh. +358 (0)50 303 9704.

ALUSJÄTEHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että aluksesta ei joudu ympäristöön sitä pilaavia aineita tai jätteitä. Aluksen päällikön on huolehdittava myös siitä, ettei aluksen toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa muille sataman käyttäjille.
Alusta satamassa kunnostettaessa on huolehdittava siitä, että syntyvää maali-, ruoste-, hiekkapuhallus- ym. jätettä ei pääse mereen. Jäte tulee toimittaa käsiteltäväksi Rauman Satama Oy:n jätehuoltomääräysten mukaan.
Aluksen päällikkö tai tavaranhaltija on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Satamalle veteen pudonneesta tavarasta tai veteen tai muualle satama-alueelle päässeestä öljystä tai muista saastuttavista aineista ja ryhtymään toimenpiteisiin niiden poistamiseksi.

Jätehuollon ohjeistukset: Jätehuoltosuunnitelma, jätehuolto-ohje sekä lajitteluohje.