PÄÄPORTIN INFO
MAIN GATE INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700

  • Suomi
  • englanti
 • Medialle

  KULKU SATAMA-ALUEELLE

  Median edustajille pyritään mahdollisuuksien mukaan takaamaan pääsy Rauman satama-alueelle. Poikkeavat tilanteet ja niiden selvittäminen saattavat estää luvan myöntämisen.

  KULKULUPA SATAMA-ALUEELLE

  Halutessaan päästä satama-alueelle median edustajien tulee ottaa yhteyttä liikenne- ja turvapäällikköön (+358 (0)50 303 9704) tai, ellei häntä tavoiteta, satamatoimistoon (+358 (0)2 83711). Luvan myöntäjä ilmoittaa asiasta sataman pääportin infoon, jossa median edustajalle tehdään kulkulupa hänen tullessaan satamaan. Lupa ei kuitenkaan oikeuta vierailemaan satama-alueen yrityksissä tai kuvaamaan niiden alueella, vaan siihen tarvitaan ko. yritysten lupa.

  LUVAT SATAMASSA TOIMIVIEN YRITYSTEN ALUEELLE

  Satama-alueen yritykset myöntävät kulkuluvat median edustajille halutessaan kutsua heidät yritykseensä tai yrityksensä alueelle. Tällöin tulee ottaa yhteyttä suoraan ko. yritykseen.

  VALOKUVAUS, VIDEOINTI SEKÄ LENNÄTTÄMINEN

  Valokuvaus, videointi sekä lennättäminen satama-alueella on sallittu vain Rauman Satama Oy:n myöntämällä luvalla. Ota yhteyttä liikenne- ja turvapäällikkö Esa Vuoreen, esa.vuori@portofrauma.com, puh. +358 (0)50 303 9704. Lupahakemus löytyy lomakkeista.

  ERIKOISTILANTEET

  Median edustajille ei myönnetä lupaa mennä satama-alueelle, mikäli

  Portin henkilökunta pyrkii mahdollisimman nopeasti selvittämään kuka on henkilö, jolta voi kysellä lisätietoja asiasta ja milloin kulkulupia voidaan myöntää.

  Rauman Satama Oy:n edustaja tai viranomainen antaa tarvittaessa tiedotteen medialle alueellaan tapahtuneista poikkeavista tilanteista.

  YHTEYSTIEDOT

  TOIMISTO
  Avoinna: ma – to klo 8.00 – 15.30, pe klo 8.00 – 15.00
  Puh. +358 (0)2 83711
  office@portofrauma.com
  etunimi.sukunimi@portofrauma.com