PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Medialle

KULKU SATAMA-ALUEELLE

Median edustajille pyritään mahdollisuuksien mukaan takaamaan pääsy Rauman satama-alueelle. Poikkeavat tilanteet ja niiden selvittäminen saattavat estää luvan myöntämisen.

KULKULUPA SATAMA-ALUEELLE

Halutessaan päästä satama-alueelle median edustajien tulee ottaa yhteyttä turvallisuuspäällikkö Juhani Laihoon (+358 (0)40 736 6985) tai, ellei häntä tavoiteta, satamatoimistoon (+358 (0)2 83711). Luvan myöntäjä ilmoittaa asiasta sataman pääportin infoon, jossa median edustajalle tehdään kulkulupa hänen tullessaan satamaan. Lupa ei kuitenkaan oikeuta vierailemaan satama-alueen yrityksissä tai kuvaamaan niiden alueella, vaan siihen tarvitaan ko. yritysten lupa.

LUVAT SATAMASSA TOIMIVIEN YRITYSTEN ALUEELLE

Satama-alueen yritykset myöntävät kulkuluvat median edustajille halutessaan kutsua heidät yritykseensä tai yrityksensä alueelle. Tällöin tulee ottaa yhteyttä suoraan ko. yritykseen.

VALOKUVAUS, VIDEOINTI SEKÄ LENNÄTTÄMINEN

Valokuvaus, videointi sekä lennättäminen satama-alueella on sallittu vain Rauman Satama Oy:n myöntämällä luvalla. Ota yhteyttä turvallisuuspäällikkö Juhani Laihoon, juhani.laiho@portofrauma.com, puh. +358 (0)50 303 9704. Lupahakemus löytyy lomakkeista.

ERIKOISTILANTEET

Median edustajille ei myönnetä lupaa mennä satama-alueelle, mikäli

Portin henkilökunta pyrkii mahdollisimman nopeasti selvittämään kuka on henkilö, jolta voi kysellä lisätietoja asiasta ja milloin kulkulupia voidaan myöntää.

Rauman Satama Oy:n edustaja tai viranomainen antaa tarvittaessa tiedotteen medialle alueellaan tapahtuneista poikkeavista tilanteista.

YHTEYSTIEDOT

TOIMISTO
Avoinna: ma – pe klo 08.00 – 15.00
Puh. +358 (0)2 83711
office@portofrauma.com
etunimi.sukunimi@portofrauma.com