PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

RASKAIDEN AJONEUVOJEN VAUNUJEN PARKKIALUE

Raskaiden ajoneuvojen vaunujen parkkialue sijaitsee Petäjäksessä. Alue kartalla tässä.

TURVALLISUUSPEREHDYTYS

Kattavat ohjeet satama-alueelle saapumiseen sekä turvalliseen liikkumiseen ja työskentelyyn satama-alueella saat turvallisuusperehdytyksestä. Jokaista satama-alueella liikkuvaa kehotetaan suorittamaan perehdytys oman ja muiden turvallisuuden lisäämiseksi. Perehdytyksen kesto on n. 10 min ja sen voit suorittaa myös asiakastietokoneella sataman pääportin aulassa.

KULKULUPA

Ajoneuvolla on oltava rekisterinumeroon perustuva kulkulupa sekä ajettaessa satamaan että sieltä ulos. Jos kulkulupaa ei ole, liikennevalot ohjaavat vihreällä nuolella vasemmalle, jolloin on ilmoittauduttava ja haettava kulkulupa pääportin infopisteestä.

SAAPUMINEN SATAMAAN

Pääportin tunnistuspisteellä ajoneuvon tunnistaminen tapahtuu rekisterikilvestä. Parhaiten tunnistus onnistuu puhtaasta kilvestä, joten puhdista rekisterikilpi etenkin talvella lumen aikaan ennen tunnistuspisteelle ajamista. Jos rekisterikilven puhdistuksen jälkeenkään sisäänpääsy satama-alueelle ei onnistu, aja pääportin pysäköintialueelle ja ota yhteys pääportin infopisteeseen.

TURVAVARUSTEET

Rauman satama-alueen lastinkäsittely- ja varastoalueilla työskenneltäessä ja liikuttaessa on käytettävä CE-merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta (Vna 633/2004) sekä turvajalkineita ja suojakypärää (CE EN 397). Suojakypärää ei tarvitse käyttää työkoneiden ja ajoneuvojen sisätiloissa.

LIIKENNE SATAMASSA

Nopeusrajoitukset. Hakunintiellä nopeusrajoitus on 40 km/h, portti- ja laiturialueilla 30 km/h sekä konttiterminaalissa 20 km/h. Satama-alueella noudatetaan normaaleja liikennesääntöjä ja -merkkejä. Liikennesääntöjen rikkomuksesta seuraa huomautus sekä mahdollisesti kulkuluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen.

Varo tasoristeyksiä. Satama-alueella on kolme puolipuomilaitoksin merkittyä tasoristeystä ja lukuisia muita tasoristeyksiä, joita ei ole merkitty varoituslaittein. Muista varoa – juna ei väistä!

Kulkiessasi laiturialueella pyri kulkemaan keskellä kulkuväyliä äläkä kulje läheltä oven suita tai varaston kulmia. Vältä myös purkavien ja lastaavien alusten lastinkäsittelyn vaikutuspiiriä. Siirtymiset sataman osasta toiseen tulee suorittaa ensisijaisesti tausta-alueella olevia liikenneväyliä pitkin, eikä laiturialueita hyväksi käyttäen, ellei työtehtävä nimenomaan sitä vaadi.

VAARALLISET AINEET

Kuljetettaessa IMDG – koodin alaisia lasteja Rauman Satama Oy:n kautta tulee lastista tehdä ennakkoilmoitus tai ennakkokysely.

ENNAKKOKYSELY

IMDG-koodin luokan 1 alaluokkien 1.1 – 1.3 ja 1.5 sekä luokan 7 mukaisten tavaraerien ollessa kyseessä tulee aina suorittaa ennakkokysely Rauman Satama Oy:lle luvan saamiseksi näiden kuljetuksille satama-alueen kautta. Ennakkokysely koskee myös kaikkia muita luokkia, mikäli tavaraerän paino ylittää 100 000 kg. Ennakkokyselystä tulee ilmetä aineen tekninen nimi, UN-numero, IMDG -luokka, aineen määrä sekä huolitsijan yhteystiedot.

ENNAKKOILMOITUS

Kaikista Rauman satamaan saapuvista IMDG -koodin mukaisista tavaraeristä on tehtävä ennakkoilmoitus. Ennakkoilmoitus on tehtävä vähintään 24 tuntia ennen tavaran saapumista satama-alueelle.