Töissä satama-alueella

SATAMA-ALUEEN YRITYSTEN VASTUUT

Satama-alueella toimivien yritysten, niiden henkilöstön sekä yrityksen vierailijoiden tulee noudattaa Rauman Satama Oy:n turva- ja turvallisuusohjeistusta, satamajärjestyksen määräyksiä, Rauman Satama Oy:n toiminnallisen ympäristöluvan ehtoja ja määräyksiä sekä muita Rauman Satama Oy:n antamia ohjeita ja määräyksiä. Henkilöstön, vierailijoiden ja alihankkijoiden perehdyttäminen on isäntäyrityksen/työn tilaajan vastuulla. Jokaisen satama-alueen yrityksen tulee luoda yritykselleen turvallisuussuunnitelma, joka sisältää mm. ohjeet työntekijöiden työturvallisuudesta, heidän riittävästä turvallisuusperehdytyksestä sekä toimimisesta hätätilanteessa. Satama-alueen yhteisiä turvallisuusasioita käsitellään vähintään kahdesti vuodessa kokoontuvassa työturvallisuusryhmän kokouksessa Rauman Satama Oy:n johdolla.

URAKOITSIJAT

Satama-alueella suoritettaviin töihin saatetaan vaatia erillinen lupa. Varmista toimeksiantajaltasi tarkemmat ohjeet työhösi liittyen. Lupa tai ilmoitus Rauman Satama Oy:lle vaaditaan esimerkiksi sukellukseen tai vedenalaisiin töihin sekä tulitöihin, joista ohjeet löytyvät kohdasta lomakkeet.

JALANKULKIJAT

Jalankulkijoiden tulee ensin ilmoittautua pääportin infossa. Tämän jälkeen jalankulkijat voivat kulkea porttirakennuksen läpi satamaan ja sieltä ulos. Vaihtoehtoisesti jalankulkija voi kulkea myös henkilöportin kautta; Odota, kunnes portti avataan infosta (portista kuuluu naksahdus, kun lukitus vapautuu). Työnnä portti auki käsin.

POLKUPYÖRÄILIJÄT

Käytyäsi ilmoittautumassa pääportin infossa, siirry henkilöportille ja odota kunnes portti avataan infosta (portista kuuluu naksahdus, kun lukitus vapautuu). Laita polkupyörän eturengas kouruun. Portti avautuu automaattisesti tunnistaessaan kourussa metallin. Toinen puoli portista on työnnettävä auki käsin.

PYSÄKÖINTI

Laituri-alueilla pysäköinti on sallittu vain merkityissä pysäköintiruuduissa. Vain lyhytaikainen (max 30 min), viralliseen asiointiin tarkoitettu, pysäköinti on sallittu laiturilla, jos auto on varustettu keltaisella vilkkuvalolla ja pysäköity sivuun. Laiturille pysäköitäessä ajoneuvon kuljettaja on itse vastuussa ajoneuvolle mahdollisesti tapahtuvista vahingoista.