PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

KULKULUPA JA KÄYNTI SATAMAAN

Satama-alueella liikkuminen on sallittu vain Rauman Satama Oy:n tai sen valtuuttaman tahon myöntämällä kulkuluvalla. Pyydä kulkulupa yrityksestä, johon olet tulossa asioimaan.

AJONEUVOT

Pääportin tunnistuspisteellä ajoneuvon tunnistaminen tapahtuu rekisterikilvestä. Parhaiten tunnistus onnistuu puhtaasta kilvestä, joten puhdista rekisterikilpi ennen tunnistuspisteelle ajamista etenkin talvella lumiseen aikaan. Jos rekisterikilven puhdistuksen jälkeenkään sisäänpääsy satama-alueelle ei onnistu, aja pääportin pysäköintialueelle ja ota yhteys pääportin infoon.

JALANKULKIJAT

Jalankulkijoiden tulee ensin ilmoittautua pääportin infossa. Tämän jälkeen jalankulkijat voivat kulkea porttirakennuksen läpi satamaan ja sieltä ulos. Vaihtoehtoisesti jalankulkija voi kulkea myös henkilöportin kautta; Odota, kunnes portti avataan infosta (portista kuuluu naksahdus, kun lukitus vapautuu). Työnnä portti auki käsin. Jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen on alueella liikkuessaan käytettävä sille varattuja ja merkittyjä kulkureittejä sekä CE-merkittyä näkyvää (EN ISO 20471) huomiovaatetusta (huomioliivi tai vastaava).

POLKUPYÖRÄILIJÄT

Käytyäsi ilmoittautumassa pääportin infossa, siirry henkilöportille ja odota kunnes portti avataan infosta (portista kuuluu naksahdus, kun lukitus vapautuu). Laita polkupyörän eturengas kouruun. Portti avautuu automaattisesti tunnistaessaan kourussa metallin. Toinen puoli portista on työnnettävä auki käsin. Kevyen liikenteen on alueella liikkuessaan käytettävä sille varattuja ja merkittyjä kulkureittejä sekä CE-merkittyä näkyvää (EN ISO 20471) huomiovaatetusta (huomioliivi tai vastaava).

TURVAVARUSTEET

Koko sataman alueella on käytettävä CE-merkittyä näkyvää (EN ISO 20471) huomiovaatetusta (huomioliivi tai vastaava). Satamanpitäjän hallinnoimilla laiturialueilla työskenneltäessä tulee huomiovaatetuksen lisäksi käyttää myös turvakenkiä ja kypärää.

Terminaalialueiden suoja- ja turvavaatetuksen määrittelystä vastaa kukin terminaalioperaattori.

PYSÄKÖINTI

Laituri-alueilla pysäköinti on sallittu vain merkityissä pysäköintiruuduissa. Vain lyhytaikainen (max 30 min), viralliseen asiointiin tarkoitettu, pysäköinti on sallittu laiturilla, jos auto on varustettu keltaisella vilkkuvalolla ja pysäköity sivuun. Laiturille pysäköitäessä ajoneuvon kuljettaja on itse vastuussa ajoneuvolle mahdollisesti tapahtuvista vahingoista.