PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

ILMOITTAUTUMINEN PALVELUNTARJOAJAKSI EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) 2017/352 MUKAISESTI

Rauman Satama Oy ottaa vastaan ilmoittautumisia palveluntarjoajiksi 24.3.2019 alkaen. Ilmoittautumiset tulee toimittaa Rauman Satama Oy:lle, sähköposti: office(at)portofrauma.com tai Rauman Satama Oy:n postiosoitteeseen Hakunintie 19, 26100 Rauma. Ilmoittautumiseen on liitettävä dokumentit, joilla vähimmäisvaatimusten täyttyminen osoitetaan.

Rauman Satama Oy tekee päätöksen oikeudesta tarjota palveluita kohtuullisessa ajassa ilmoituksen jättämisestä. Satamapalveluasetuksen mukaan kohtuullinen aika on korkeintaan 4 kuukautta. Rauman Satama Oy pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Päätös annetaan ilmoittautujalle tiedoksi ja siitä voi valittaa siten kuin kansallisessa lainsäädännössä säädetään.

Rauman Satama Oy tarkastaa palveluntarjoajien toiminnan vähimmäisvaatimustenmukaisuutta säännöllisesti ja Rauman Satama Oy:llä on oikeus yksipuolisesti perua oikeus tarjota palveluita, mikäli toimija ei huomautuksesta huolimatta täytä vähimmäisvaatimuksia.

Palvelukohtaiset vähimmäisvaatimukset ovat liitteenä.

Tankkauspalveluntarjoajat

Hinauspalveluntarjoajat

Kiinnitys- ja irrotuspalveluntarjoajat 1.1.2024 alkaen

Jätehuollon palveluntarjoajat