PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Rauman satamassa lastinkäsittelystä vastaavat satamaoperaattorit alustyypeittäin/tavaralajeittain seuraavasti:

Ro-ro, sto-ro, lo-lo sekä kontit
Euroports Finland Oy

Nesteet (mm. öljyt, kemikaalit)
Wibax Logistics Oy, Rauma Terminal Services Oy, Samat Nordic Oy, Kiilto Oy

Bulk (mm. kaoliini, vilja, lannoitteet)
Euroports Finland Oy, Suomen Viljava Oy, Chemec Oy.