Rauman satamassa lastinkäsittelystä vastaavat satamaoperaattorit alustyypeittäin/tavaralajeittain seuraavasti:

Ro-ro, sto-ro, lo-lo sekä kontit
Euroports Finland Oy

Nesteet (mm. öljyt, kemikaalit)
Wibax Tank OyRauma Terminal Services OySamat Nordic OyKiilto Oy

Bulk (mm. kaoliini, vilja, lannoitteet)
Euroports Finland OySuomen Viljava OyChemec Oy.