PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Rauman sataman kuivat irtolastit käsitellään Petäjäksen satamanosassa. Siellä sijaitsevat Suomen Viljava Oy:n operoimat viljasiilot kuljettimineen sekä Euroports Rauma Oy:n kaoliinin tuontivarastot ja  Chemec Oy:n kaoliinin liettämöt.

BULK-LIIKENTEEN KÄYTETTÄVISSÄ ON