PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Rauman sataman perinteinen LoLo-liikenne koostuu pääasiassa sellun, sahatavaran ja raakapuun käsittelystä. LoLo-liikenne on sijoittunut Keskussataman alueelle ja palveluita tuottaa Euroports Rauma Oy.

LOLO-LASTIEN KÄSITTELYYN ON KÄYTETTÄVISSÄ