Rauman sataman perinteinen LoLo-liikenne koostuu pääasiassa sellun, sahatavaran ja raakapuun käsittelystä. LoLo-liikenne on sijoittunut Keskussataman alueelle ja palveluita tuottaa Euroports Rauma Oy.

LOLO-LASTIEN KÄSITTELYYN ON KÄYTETTÄVISSÄ