PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Raskassiirtoramppi rakenteilla Seaside Industry Parkiin Raumalle

Wednesday   28.02.2024

Satakunnan Kansa Länsi-Suomi / Irene Valovirta / 27.2.2024

Raskassiirtoramppi rakenteilla Seaside Industry Parkiin Raumalle

Raumalla meriteollisuuteen keskittyneessä Seaside Industry Park -teollisuuspuistossa on aloitettu tammikuussa 2024 työt raskassiirtorampin rakentamiseksi. Rampin tilaajina toimivat Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy ja Rauman Satama Oy ja urakoitsijana YIT.

Raskassiirtoramppi tulee palvelemaan Rauman Sataman tarpeita normaalista poikkeavien suurten ja raskaiden komponenttien ja rakenteiden, jollaisia voisivat olla esimerkiksi offshore-tuuliturbiinien osat sekä sotilaskalusto, lastaamisessa ja purkamisessa. Rampin rakentaminen myös monipuolistaa ja edistää jo olemassa olevan satamainfrastruktuurin tehokasta ja kestävää käyttöä. Ramppia voidaan sen valmistuttua hyödyntää tarpeen mukaan myös teollisuuspuiston toiminnassa, mm. rakenteilla olevien korvettien vesillelaskussa.

Rakennettava ramppi tulee olemaan kooltaan 135 m pitkä ja 39 m leveä. Sen korkeus on vain noin reilun metrin merenpinnasta, mikä helpottaa raskaan lastin siirtämistä rampin avulla. Rampin kantavuus on 10 tonnia neliömetriä kohti. Urakan aikana rakennetaan kaikkiaan 140 metriä kulmatukimuurielementtiramppia. Projektiin sisältyy ramppirakenteen lisäksi vanhan laiturirakenteen purku, ruoppaustöitä ja vedenalaista louhintaa, kunnallistekniikan rakentamista, syvätiivistystä sekä rampin varustelu. Ruoppaustöistä aiheutuvat ruoppausmassat kuljetetaan Seaside Industry Parkin vieressä sijaitsevaan Järviluotoon, jonne Rauman Sataman on kaavailtu laajenevan tulevaisuudessa. Rampin rakennustyöt käynnistyivät vuoden 2024 alussa ja projektin on tarkoitus valmistua kesällä 2025.

”Raskassiirtoramppi lisää Seaside Industry Parkin ja Rauman Sataman olemassa olevaa infraa ja monipuolistaa lastausvaihtoehtoja ja erilaisten kuljetusvälineiden käyttöä. Ramppi-investointi on luontevaa jatkoa teollisuuspuistossa tehdyille kehittämistoimille ja sen toteutusta edesauttavat EU-tuki sekä Rauman kaupungin myöntämä lainantakaus”, sanoo Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Timo Luukkonen.

Hankkeeseen rahoitusta EU:lta

Osa ramppi-projektista rahoitetaan EU:n Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) -ohjelman sotilaallisen liikkuvuuden (Military mobility) projekteille myöntämällä tuella. Rauman Satama sijaitsee strategisesti tärkeällä alueella kahden varuskunnan välillä. Rampin rakentamisen nähdäänkin parantavan Rauman Sataman soveltuvuutta EU:n sotilaskuljetuksiin, joissa lastausinfrastruktuurilta vaaditaan suurta kapasiteettia. Projektin kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 9,3 miljoonaa euroa, josta tuen osuus voi enimmillään olla noin 4,6 miljoonaa. YIT:n urakkasopimuksen osuus kokonaisuudesta on noin 5,6 miljoonaa euroa.

”Satamien panostukset olemassa olevaan infraan ovat kasvaneet sekä turvallisuusympäristön muutoksen takia että merituulivoiman tarpeen kasvaessa. Olemme iloisia, että saamme olla rakentajana myös Rauman urakassa, jossa pääsemme käyttämään silta- ja vesirakentamisen ydinosaamistamme ja ammattitaitoamme alueellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävässä hankkeessa”, sanoo Antti Eskelinen, hankkeen vastaava työnjohtaja YIT:ltä.

Lisätietoja: 

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy, toimitusjohtaja Timo Luukkonen, puh. 040 550 1942, timo.luukkonen@seasideindustry.com

Rauman Satama Oy, toimitusjohtaja Janne Virta, puh. 040 720 3335, janne.virta@portofrauma.com

YIT:n konserniviestintä, puh. 044 743 7536, press@yit.fi

Seaside Industry Park on erityisesti raskaaseen meriteollisuuteen keskittynyt teollisuuspuisto ja Rauman meriklusterin keskus, jonka pinta-ala on 43 hehtaaria. Alueella toimii n. 30 yritystä alihankintaketjuineen. Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy on Rauman kaupungin omistama yhtiö, joka vastaa Seaside Industry Park -teollisuuspuiston hallinnoinnista ja sen toiminnan kehittämisestä. Lue lisää www.seasideindustry.com

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja infrastruktuuria sujuvaan liikkumiseen. Työllistämme noin 5 000 ammattilaista kahdeksassa maassa: Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.yitgroup.com/fi

Rauman satama on Raumalla sijaitseva Suomen kolmanneksi suurin kontti- ja yleissatama. Rauman sataman osuus on länsirannikon satamien kautta kulkevista konteista välillä Turku–Tornio on yli 85 %. Raumalta on keskimäärin noin 20 viikkolähtöä Euroopan merkittävimpiin yhteyssatamiin, sekä suora viikoittainen yhteys myös USA:n itärannikolle.  Sataman merkittävimmät tavaralajit ovat metsäteollisuustuotteet ja kappaletavara. Lue lisää www.portofrauma.com

Lue artikkeli Satakunnan Kansa Länsi-Suomi sivuilta tästä.