PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Rauman satama oy käynnistää syksyllä ulko-petäjäksen laajennusalueen viimeisenkin osan rakentamisen

Wednesday   19.06.2019

Rauman Satama Oy on julkaissut tarjouspyynnön Ulko-Petäjäksen laajennusalueen viimeisestä rakentamattomasta alueesta. Urakoitsija valittaneen elokuun aikana. Urakan on tarkoitus alkaa syksyllä ja se jatkuu kaikkiaan parin vuoden ajan. Täyttöalue joudutaan rakentamaan ulkoa tuotavasta louheesta, mikä johtaa pitkään urakka-aikaan.

”Ulko-Petäjäksen laajennusalueen vesilupa umpeutuu vuoden 2021 lopussa, joten nyt on otollinen hetki käynnistää alueen rakentaminen,” toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti. ”Nyt rakenteilla olevat alueet ovat jo kaikki varattu ja haluamme, että meillä on alueita myös tulevaisuuden tarpeita varten. Urakan kustannusarvio on runsaat 10 miljoonaa euroa. Lisäksi miljoonaluokan kustannuksia aiheutuu pilaantuneiden maiden käsittelystä ja aluevalaistuksesta.”

Nyt rakenteilla olevat Ulko-Petäjäksen satamaosan vaiheet 2 ja 3 valmistuvat syksyn aikana. ”Tämän Petäjäs 4-alueen rakentaminen on jatkumoa keväällä 2016 käynnistyneille isoille investoinneille: väylän syvennykselle ja konttiterminaali-investoinnille, joka sisälsi Ulko-Petäjäksen vaiheen 1 laajennuksen rakentamisen”, Asumalahti jatkaa.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Hannu Asumalahti

puh. 050 303 9700