PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

RAUMAN SATAMALIIKENNE KORONAVUONNA 2020 ALAVIREISTÄ – METSÄTEOLLISUUDEN KULJETUKSET LASKIVAT LÄHES MILJOONA TONNIA EDELLISEEN VUOTEEN VERRATTUNA

Tuesday   12.01.2021

”Paperin, sellun ja sahatavaran vientimäärät laskivat lähes 700 000 tonnia ja samalla metsäteollisuuden tuonti väheni lähes 300 000 tonnia eli yhteensä lasku oli lähes miljoona tonnia”, toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti. ”Valitettavasti viennissä ja tuonnissa ei viime vuonna ollut juuri positiivisia uutisia. Kotimaan liikenteestä kuitenkin löytyi hyviäkin asioita, sillä kotimaan polttonesteitä kuljetettiin 240 000 tonnia, mikä on aivan ennätystasolla. Kokonaisuutena satamaliikenne oli yhteensä viisi miljoona tonnia, jossa pudotusta edelliseen vuoteen 13,8 prosenttia.”

 Vuonna 2020 Rauman satamassa käsiteltiin yhteensä 5,03 milj. tonnia tavaraa ja 219 000 konttiyksikköä (TEU). Konteissa laskua 16,4 prosenttia. Satamaliikenteestä vientiä oli 3,34 milj. tonnia (- 17,6 %), tuontia 1,46 milj. tonnia (-14,8 %) ja kotimaan liikennettä 0,24 milj. tonnia (+203 %). Laivakäyntejä oli 944 kappaletta, joka oli 134 vähemmän kuin vuonna 2019.

”Vuonna 2020 jatkuivat Rauman satamassa Petäjäksen laajennusalueen 4. vaiheen rakennustyöt”, kertoo Asumalahti. ”Raumalle rakennetaan Metsä Fibren suursahaa ja satama valmistautuu sahan tuotteiden käsittelyyn vuodesta 2022 alkaen. Myös muita kehityshankkeita on asiakkaiden kanssa vireillä, mutta näin isojen liikennemenetysten korvaaminen muilla tavaroilla tulee vaatimaan vuosia. Metsäteollisuuden loppuvuodesta 2020 ilmoittamat tuotantokapasiteetin sulkemiset tulevat valitettavasti vaikuttamaan edelleen negatiivisesti vuoden 2021 liikennemääriin.”