PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Rauman sataman kehittäminen jatkuu Petäjäs 2 ja 3 vaiheiden käynnistämisellä

Friday   19.04.2019

Rauman Satama Oy aloittaa työt Petäjäksen vaiheiden 2 ja 3 toteuttamiseksi. Petäjäksen satamaosassa louhitaan kalliota ja täytetään vesialueita. Työt aloitetaan toukokuussa ja valmista on vuoden 2019 syksyllä. Investoinnin valmistuttua uutta kenttätilaa varastointikäyttöön saadaan 9 hehtaaria.

Uudet valmistuvat kenttäalueet mahdollistavat tämän vuoden helmikuussa käyttöönotetun konttiterminaalin laiturikapasiteetin täyden hyödyntämisen. Lisätila mahdollistaa myös keskustelut uusista hankkeista ja asiakkuuksista.

Nyt toteutettavan kenttäinvestoinnin kustannusarvio on noin 12,5 miljoonaa euroa, johon sisältyy varsinaisen rakennusurakan lisäksi pilaantuneiden maa-ainesten käsittely sekä alueen sähköistys-, valaistus-, meluntorjunta- ja maisemointityöt.

”Nyt käynnistyvä investointi on johdonmukainen jatke hiljattain valmistuneille väylän syvennystöille ja konttiterminaalin laajennukselle”, toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti. ”Kiinnostus valmistuviin uusiin alueisiin on ollut suurta ja tällä hetkellä jokaisesta valmistuvasta neliömetristä on olemassa joko vuokrasopimus, esisopimus tai varaus.”

Urakkasopimus on allekirjoitettu Työyhteenliittymä Petäjäksen kanssa pe 27.4.2018. Työyhteenliittymään kuuluu Vilppulan Kivijaloste Oy, Maanrakennus Mikko Tiensuu Oy ja Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy.

Lisätietoja:

Hannu Asumalahti, toimitusjohtaja, Rauman Satama Oy

+358 (0)50 303 9700

Kari Mäkipää, toimitusjohtaja, Vilppulan Kivijaloste Oy

+358 (0)500 633 540

Rauman Satama on Suomen kolmanneksi suurin konttisatama, jonka vuosittainen rahtiliikenne on noin 6 milj. tonnia. Satamassa on viime vuosina investoitu mm. syväväylän syventämiseen ja konttiterminaalin laajentamiseen. Rauman Satama Oy on Rauman kaupungin tytäryhtiö, jolla on henkilöstöä noin 30.