PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Rauman sataman liikenteessä pientä kasvua

Tuesday   11.01.2022

”Metsäteollisuuden vienti sekä tuontiliikenteen kasvu nosti liikennemäärät lievästi plussalle” toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Janne Virta. ”Liikenne ennuste ylittyi selvästi sellun paperin ja sahatavaran osalta.”

Rauman sataman kokonaisliikenne oli vuoden 2021 loppuun mennessä yhteensä 5,1 milj. tonnia, jossa on kasvua 1,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikennemäärän pienoinen kasvu johtuu, metsäteollisuuden viennin oletettua paremmista lukemista sekä tuontiliikenteen lisääntymisestä. Tuonnissa kappaletavara (mm. metallit, koneet ja laitteet) kasvoi selkeästi aiempaan vuoteen verrattuna.   

Vuonna 2021 kuljetettiin Rauman kautta noin 210 000 konttiyksikköä (TEU), tämä merkitsee noin 4 prosentin laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Konteissa kuljetetun tavaran määrä laski reilut 2 %. Satamaliikenteestä vientiä oli 3,4 milj. tonnia (+3,2 %), tuontia 1,6 milj. tonnia (+9,4 %) ja kotimaan liikennettä 0,066 milj. tonnia (-73 %). Laivakäyntejä oli 952 kappaletta, joka oli 8 enemmän kuin vuonna 2020.  Laivojen keskikoko laski jonkun verran, koska alusten yhteenlaskettu vetoisuusluku oli 9 % edellisvuotta pienempi.

” Petäjäkseen rakennettavien uusien kenttäalueiden viimeinen vaihe (P4) luovutettiin urakoitsijalta satamayhtiön käyttöön loppuvuodesta. Kyseisen alueen päällystystyöt toteutetaan myöhemmässä vaiheessa. Järviluodon tieyhteys on jo rakennettu ja viimeistelytyöt saatetaan loppuun tammikuun loppuun mennessä. Tietä voidaan käyttää Järviluodon tulevaisuuden valmistelu ja maanrakennustöihin ”

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Janne Virta, puhelin 040-7203335.

Liitteet          Liikennetilasto 1.1. – 31.12.2021