PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Rauman Sataman nettisivut Pohjois-Euroopan satamien kattavan verkon satamista parhaat, kokonaisarvioinnissa kolmantena

Sunday   19.05.2019

Suomen ja Iso-Britannian satamanpitäjät hallitsivat Top 20 -listaa vuoden 2018 lopussa toteutetussa verkkosivujen arvioinnissa. Arviointi on osa EU:n Itämeren alueen Interreg ohjelman HAZARD- projektia, jota johtaa Turun yliopisto. Kolmivuotinen ja noin 4 m€:n hanke päättyy huhtikuussa.

Pohjoisen Euroopan tärkeimpien satamanpitäjien verkkosivustot arvioitiin niiden sisällön ja käytettävyyden osalta vuoden 2018 lopussa. Arviointi kattoi 97 satamaviranomaista, jotka hallinnoivat yhteensä 116 satamaa.

Arviointiin valittiin EU:n liikenneverkon (TEN-T) ydinverkkosatamat Le Havresta pohjoiseen, mukaan lukien Brittien saaret, sekä ne ns. kattavan verkon satamat Itämeren alueella, joiden vuosittainen liikennemäärä ylittää 2 miljoonaa tonnia rahtia tai yli miljoona matkustajaa. Listaa täydennettiin Norjan tärkeillä satamilla sekä Venäjän Itämeren alueen satamilla.

Arviointi keskittyi satamanpitäjien verkkosivujen englanninkieliseen sisältöön yleensä ja erityisesti siellä viestittyihin turvallisuuteen liittyviin asioihin sekä sivustojen käytettävyyttä ja laatuun.

Pääkategoriat 1. Sisältö ja 2. Käytettävyys lajiteltiin seitsemään ryhmään. Ne keskittyivät yksityiskohtaisesti matkustaja- ja rahtitoimintojen turvallisuuteen, sataman ominaisuuksiin sekä verkkosivuston käytettävyyteen ja tekniseen suorituskykyyn. Kaikkiaan 280 sisältöön, käytettävyyteen ja verkkosivuston laatuun liittyvää yksityiskohtaa arvioi vähintään kaksi eri henkilöä.

Helsingin satama saavutti arvioinnissa korkeimmat pisteet. Doverin satama sijoittui toiseksi, Rauman satama kolmanneksi (se oli myös paras ns. kattavan verkon satamista), Porin satama oli neljäs ja Tallinnan satama viides.

Ydinverkkoon kuuluu Suomessa vain HaminaKotkan, Helsingin, Turun ja Naantalin satamat ja kattavaan verkkoon 12 satamaa.

HAZARD-projektin kotisivut: https://blogit.utu.fi/hazard/