PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Talouden hyvä vire näkyy jo satamassa – hiljaisen alkuvuoden jälkeen liikenne piristyi selvästi kesäkuukausina

Tuesday   03.08.2021

” Erityisesti metsäteollisuuden hyvä suhdanne näkyy sataman liikennemäärissä” toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti. ”Viime vuoden lopulla asiakkailta saadut ennusteet ovat ylittyneet selvästi sellun ja sahatavaran osalta. Jopa pitkään laskussa ollut paperivienti ylittää tällä hetkellä edellisen vuoden tason.”

Rauman sataman kokonaisliikenne oli vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 2,6 milj. tonnia, jossa on laskua noin 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikennemäärän lasku johtuu kokonaan kotimaan liikenteen vähenemisestä, ulkomaan liikenne oli puolestaan noin 3% kasvussa. Alkuvuonna 2021 kuljetettiin Rauman kautta noin 110 800 konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsee 4 prosentin laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Konteissa kuljetetun tavaran määrä laski kuitenkin vain prosentin. Satamaliikenteestä vientiä oli 1,75 milj. tonnia (+3,4%), tuontia 0,81 milj. tonnia (-13,5 %) ja kotimaan liikennettä 0,03 milj. tonnia (-85%). Laivakäyntejä oli 465 kappaletta, joka oli 12 vähemmän kuin alkuvuonna 2020.  Laivojen keskikoko laski jonkun verran, koska alusten yhteenlaskettu vetoisuusluku oli 12% edellisvuotta pienempi.

”Raumalla jatkuvat vuonna 2016 aloitetut satamainvestoinnit. Petäjäkseen rakennettavat uudet kenttäalueet valmistuvat syksyllä 2021. Päällystystyöt siirretään kesälle 2022. Valitettavasti Petäksen Länsilaiturin lupa-asia on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä ja toteutuksen aikataulu on avoinna.”

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Hannu Asumalahti, puhelin 050-3039700.