PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Tiedote 11.1.2023, Rauman sataman liikenteeseen voimakas vaikutus alkuvuoden työehtokiistoista.

Wednesday   11.01.2023

”Alkuvuoden 2022 metsäteollisuuden työehtokiistat vaikuttivat voimakkaasti Rauman
sataman vienti- sekä myös tuontiliikenteeseen. Paperinviennin seisahtuminen pysäytti
myös osittain säännöllisen linjaliikenteen, tällä oli taas luonnollisesti omat negatiiviset
vaikutuksensa kokonaisliikenteeseen” toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Janne
Virta. ” Huhtikuussa volyymit alkoivat normalisoitumaan ja osittain jopa kasvamaan, mutta
kokonaisuudessa rahtiliikenne jäi selvästi vuoden 2021 tasosta”.


Rauman sataman kokonaisliikenne oli vuoden 2022 loppuun mennessä yhteensä 4,5 milj.
tonnia, jossa on laskua -12,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikennemäärän lasku
aiheutui pääsääntöisesti paperin viennin laskusta. Tuontiliikenteessä raakapuun
tuontimäärät jäivät selkeästi vuoteen 2021 verrattuna.


Vuonna 2022 kuljetettiin Rauman kautta 209 000 konttiyksikköä (TEU), tämä merkitsee
noin 1 prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Konteissa kuljetetun tavaran
määrä laski reilut 5 %. Satamaliikenteestä vientiä oli 3,0 milj. tonnia (- 12,1 %), tuontia 1,4
milj. tonnia (-16,9 %) ja kotimaan liikennettä 0,128 milj. tonnia (+89 %). Laivakäyntejä oli
850 kappaletta, joka oli 102 laivaa vähemmän kuin vuonna 2021.


” Lähtökohdat vuodelle 2023 ovat hyvät. Viime vuonna satamaan saatiin kaksi uutta
konttiyhteyttä Euroopan valtamerisatamamiin, tämä tukee konttisataman toimintaa.
Tavaralajeista varsinkin sahatavaran osalta vanhat laivausmääräennätykset tultaneen
vuoden kuluessa laittamaan uusiksi”.


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Janne Virta, puhelin 040-7203335.

Liite: Liikennetilasto 1.1. – 31.12.2022