PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Tiedote 15.3.2023: Laivakäynnit Raumalla edistävät nyt Itämeren suojelua

Wednesday   15.03.2023

Rauman Satama Oy:n ja John Nurmisen Säätiön uudenlainen yhteistyö auttaa Itämerta vuoden jokaisena päivänä. Satamayhtiö tukee säätiön toimintaa 20 eurolla aina kun alus kiinnittyy Rauman satamaan. Vilkkaasti liikennöity satama on tärkeä vienti- ja tuontiväylä, joten Itämeren merkitys näkyy kaikkien suomalaisten arjessa.

Rauma on ollut jo vuosisatojen ajan yksi maamme merkittävimmistä merenkulun kaupungeista. Meri on läsnä asukkaiden päivittäisessä arjessa – sen historia ja nykyaika kulkevat käsi kädessä ja näkyvät katukuvassa. Yhtä tärkeää on tulevaisuus eli se, mitä jätämme seuraaville sukupolville.

– Meri ja sitä kautta myös satama ovat iso osa raumalaisuutta. Ne ovat olleet täällä ennen meitä ja meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että ne ovat täällä myös meidän jälkeemme – entistäkin elinvoimaisempana, Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Janne Virta sanoo.

Rauma on Suomen kolmanneksi vanhin kaupunki. Rauman Satama Oy:n slogan Rantaelämää vuodesta 1442 on saanut vuosilukunsa ajankohdasta, jolloin kaupunki katsotaan perustetuksi. Tuolloin Rauman porvareille myönnettiin oikeus harjoittaa kauppaa ja nauttia kaikkia lain ja oikeuden suomia etuja, erioikeuksia ja vapauksia, mitä Turun porvareillakin oli.

– Kysymys lienee, että kumpi oli ensin; kaupunki vai satama? Uskoisin, että asutus on lähtenyt aikanaan rakentumaan osittain sataman läheisyyteen tai ainakin sen ansiosta.  Raumaa ja satamaa ei voi erottaa toisistaan, Rauman Satama Oy:n tekninen johtaja Timo Metsäkallas toteaa.

Tänä päivänä Rauman satama on yksi maamme merkittävimmistä yleisliikennesatamista. Konttisatamana se on volyymiltaan Suomen kolmanneksi suurin. Sataman merkitys esimerkiksi kotimaiselle teollisuudelle on erittäin suuri.

– Satama ja merenkulku tuovat Raumalle ja sitä kautta koko Suomeen hyvinvointia ja kansainvälisyyttä. Rauman sataman merkitys kantaa pitkälle Itä-Suomeen asti, Virta huomauttaa.

Maailmantilanne korostanut Itämeren merkitystä

Edistääkseen omalta osaltaan hyvinvoivaa Itämerta Rauman Satama Oy aloitti helmikuussa 2023 uudenlaisen yhteistyön John Nurmisen säätiön kanssa. Satamayhtiö lahjoittaa jokaisesta Rauman satamaan saapuvasta laivasta lyhentämättömänä 20 euroa John Nurmisen Säätiölle kohdistettuna Itämeren hyvinvoinnin tukemiseen.

– Yhteistyö Rauman sataman kanssa on meille yhteisen historiamme vuoksi merkityksellinen. Merenkulku ja merellinen kulttuuriperintö ovat kulkeneet käsikädessä: nyt on Itämeren pelastamisen aika. Lahjoitusten avulla edistämme vaikuttavia meriympäristöhankkeitamme Itämereen valuvan ravinnekuorman pienentämiseksi ja luontokadon ehkäisemiseksi. Tuella viestimme myös meren merkityksestä, mikä Rauman sataman toiminnassa näkyy hyvin konkreettisesti, sanoo toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt John Nurmisen Säätiöstä.

– Kyse on yhteistyöstä sanan varsinaisessa merkityksessä. Järjestämme Satamakäsikirja 2024 -lanseerauksen kutsuvieraille kuluvan vuoden syyskuussa, ja saamme paikalle säätiön edustajan kertomaan säätiön toiminnasta Itämeren pelastamiseksi, Virta kertoo.

Rauman satamassa käy vuosittain arviolta noin 900 laivaa. Siitä on helppo laskea, minkälaisen potin Rauman Satama Oy lahjoittaa vuoden aikana Itämeren hyväksi.

– Summa on iso, mutta myös lahjoituskohde on toiminnassamme yksi tärkeimmistä asioista. Hyvinvoivan Itämeren merkitys ei rajoitu pelkästään liiketoimintaan, vaan sillä on oma roolinsa myös esimerkiksi virkistyskäytössä, Metsäkallas muistuttaa.

Itämeri on Mustanmeren jälkeen maailman toiseksi suurin murtovesiallas. Suomi on yksi sen yhdeksästä rannikkokaupungista. Itämeri on käytännössä ainoa väylä, joka mahdollistaa meriteitse tapahtuvan viennin ja tuonnin.

– Itämeren merkitys on korostunut entisestään viimeisen vuoden aikana. Tapahtumat itänaapurissamme ovat aiheuttaneet sen, että Suomi on ikään kuin saari. Itämeri on tie tältä saarelta maailmalle ja maailmalta tänne, Virta sanoo.

Timo Metsäkallas ja Janne Virta seisovat satamatoimiston edessä sijaitsevan Rauman viimeisen purjelaivan ”Lindenin” ankkurin vieressä, jonka John Nurmisen huolinta-, laivanselvitys- ja puutavaravientiyhtiö luovutti lainaksi maaliskuussa 1964. Ankkuri seisoo siis edelleen 59 vuotta sitten tehdyssä sopimuksessa määritellyllä paikalla.

Jatkuvaa kestävää kehitystä

Rauman Satama Oy päivitti strategiaansa, jossa yhdeksi isoksi teemaksi nousi ympäristöasiat. Kestävän kehityksen mukaisia toimintoja onkin tehty satama-alueella viime aikoina runsaasti, ja työ jatkuu. Rauman Satama Oy, Rauman kaupunki ja alueen metsäteollisuuden toimijat ovat yhdessä mukana Lounais-Suomen vesi ja ympäristötutkimus Oy:n toteuttamassa Rauman merialueen yhteistarkkailussa.

– Investoimme maasähköön, jonka myötä voimme tämän vuoden syksystä lähtien tarjota aluksille sähkön, jotta heidän ei tarvitse käyttää laitureissa omia moottoreitaan. Sen myötä olemme lähteneet pohtimaan myös mahdollisia aurinkopaneeli-investointeja. Näin voisimme tarjota sähkön osittain omana tuotantona, Metsäkallas kertoo.

– Lisäksi tulemme uusimaan satama-alueen jäteasemat, sekä kehitämme alusten käymäläjätevesien vastaanottoa. Haluamme tehdä asiat varustamoille ja aluksille mahdollisimman helpoksi, ja ilahduttavissa määrin jätevedet jätetään jo nyt satamaan saapuvaan tankkiautoon. Itämeren suojelu on myös varustamoiden intressi.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Janne Virta, puhelin 040 720 3335