PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Tiedote 16.9.2022, Iso-Järviluodon hakkuut

Friday   16.09.2022

Rauman Satama Oy on päättänyt käynnistää Iso-Järviluodon länsiosassa metsän hakkuutyöt. Tarkoituksena on kaataa puita, joissa ei ole lintujen, kuten merimetson suojeltavia pesiä.

Kalatalousalueelle on annettu merimetsoa koskeva poikkeuspäätös VARELY/5968/2021 15.7.2022, jossa on otettu kantaa myös Iso-Järviluodon merimetsokolonian kasvun jarruttamiseen pesättömien puiden kaatamisella. Tähän liittyvät hakkuut tullaan toteuttamaan pesimäkauden ulkopuolella, eli aikavälillä 1.8–31.1.

Lisäksi saaressa sijaitsevan merikotkan pesän ympärille tulee, viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti, jättää säteeltään noin 50 metrin suojavyöhyke.

Viime vuonna Iso-Järviluotoon rakennettu ajoura mahdollistaa hakkuiden toteuttamisen kustannustehokkaasti.  Ilman tieyhteyttä koneiden sekä puiden kuljetus saaren ja mantereen välillä olisi jouduttu hoitamaan vesitse, nyt tätä murhetta ei ole.

Hakkuiden toteuttajaksi valittiin Metsänhoitoyhdistys (Lounametsä). Metsänhoitoyhdistyksellä on vahva osaaminen sekä aiempaa kokemusta vastaavanlaisista erikoishakkuista.

Työt aloitetaan viikolla 38 puuston merkkauksella sekä ennakkoraivauksella, koneellinen hakkuu alkaa lokakuussa. Poistettavan puuston määrä tulee olemaan arviolta noin

700 m3. Lisäksi alueelta kerätään pois latvusmassat hakkuun jäljiltä.

Lisätietoja antaa:

Janne Virta

Toimitusjohtaja

Rauman Satama Oy