PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Rauman Satama Oy:n toimintaa ohjaa kaikessa sen toiminnassa DNV:n sertifioima organisaation toimintajärjestelmä, joka on rakennettu ISO 9001 (laatujärjestelmä), ISO 14001(ympäristöjärjestelmä) ja ISO 45001 (työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä) standardien mukaisesti vastaamaan omiin ja sidosryhmien asettamiin vaatimuksiin. Sertifioidun järjestelmän tarkoituksena on varmistaa ja parantaa toiminnan laatua, tukea ympäristönsuojelua ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä tasapainossa sosiaalisten ja taloudellisten tarpeiden kanssa, sekä ehkäistä henkilöstön terveyteen kohdistuvia haittoja.

ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan.

ISO 14001 sertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

ISO 45001 on kansainvälinen standardi, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja sairauksia, turvaamaan henkilöstön hyvinvointi ja ohjaamaan jokainen työntekijä turvallisesti eläkkeelle. Standardi auttaa myös yhdistämään terveys- ja työturvallisuuskysymykset osaksi jokapäiväistä johtamista.

ISO 9001 JÄRJESTELMÄN ETUINA OVAT MM.

ISO 14001 JÄRJESTELMÄN ETUINA OVAT MM.

ISO 45001 JÄRJESTELMÄN ETUINA OVAT MM.