PÄÄPORTIN INFO
MAIN GATE INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700

  • Suomi
  • englanti
 • Tietosuojaseloste

  YKSITYISYYDEN SUOJA JA TIETOSUOJA

  Me portofrauma.com -verkkopalvelussa huolehdimme yksityisyydensuojastasi ja hallussamme olevien henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta. Tämä tietosuojaseloste kertoo, mitä tietoja Rauman Satama Oy verkkopalvelusta kerää ja miten näitä tietoja käytetään.

  Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä käyttäjien henkilöllisyyteen liittyvää soveltuvaa kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

  MITÄ HENKILÖTIEDOILLA TARKOITETAAN?

  Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoa, jonka avulla yksittäinen henkilö voidaan tunnistaa tai yksilöidä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, henkilötunnus tai tekniset tiedot, kuten paikkatieto tai tietokoneen IP-osoite. Talletamme käyttäjistämme ainoastaan välttämättömät henkilötiedot. Henkilötietojen lisäksi keräämme ei-henkilökohtaista tietoa palveluiden käytön tilastointia ja kehittämistä varten.

  portofrauma.com -verkkosivuston käyttö edellyttää tämän tietosuojaselosteen hyväksymistä.

  REKISTERIN NIMI

  Rauman Satama Oy:n markkinointirekisteri

  REKISTERIN PITÄJÄ

  Rauman Satama Oy (jatkossa ”Rauman Satama” tai ”me”) käyttää ja tallentaa välttämättömiä käyttäjien henkilötietoja portofrauma.com -verkkosivuston sekä siihen liittyvien palveluiden tarjoamiseksi.

  Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan Yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä sekä suojaamaan henkilöllisyyttäsi. Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun vastaavaan yhteyteen. Käsittelemme tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

  REKISTERIN TARKOITUS

  Rekisterin tietoja käytetään Rauman Sataman markkinointiin, uutiskirjeiden, asiakastiedotteiden ja -kutsujen postitukseen ja viestinnän vaikuttavuuden seurantaan.

  Tietoja ei luovuteta missään vaiheessa kolmansille osapuolille.

  REKISTERIIN KERÄTYT TIEDOT

  Rekisteriin tallennetaan tietoja verkkosivujemme lomakkeilla, sosiaalisen median kanavissa tai muilla tavoin yhteystietonsa luovuttaneista asiakkaistamme ja uutiskirjeemme tilaajista. Pääasiassa rekisteriin on tallennettu yritys- ja nimitietoja, puhelinnumeroita sekä sähköpostiosoitteita.

  Keräämme myös yksilöimätöntä tietoa asioinnista verkkosivustollamme. Tällaista tietoa on esimerkiksi tietokoneesi IP-osoite, selailun ajankohta, verkkosivu jolta olet tulossa ja verkkosivu jolle siirryt. Lisäksi voimme rekisteröidä klikkaamasi linkit ja mainokset linkit, istunnon keston sekä selaimesi tai laitteesi tyypin sekä muut vastaavat tiedot.

  Sinulla on koska tahansa oikeus tarkistaa rekisteristä löytyvät tietosi ja mihin niitä on käytetty, muuttaa niitä tai pyytää niiden poistamista. Toimitamme pyytämäsi tiedot sinulle 6 kuukauden sisällä.

  REKISTERIIN KERÄTTYJEN TIETOJEN KÄYTTÖ

  Käytämme asiakasrekisteriin kerättyjä tietoja pääsääntöisesti niihin käyttötarkoituksiin, joihin asiakas on luvan myöntänyt. Näitä ovat muun muassa tuotteidemme ja palveluidemme markkinointi sekä markkinoinnin ja myynnin kehittäminen.

  Voimme myös käyttää keräämiämme tietoja tilastollisiin tarkoituksiin yleisellä tasolla sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.

  Voimme käyttää tietoja myös tuotteidemme ja palveluidemme kohdentamiseen ja henkilöintiin asiakkaan antaman luvan mukaisesti.

  Lisäksi voimme lähettää palveluilmoituksia, kuten vika- ja häiriötiedotteita.

  REKISTERITIETOJEN LUOVUTUS

  Käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, emmekä myy tai luovuta niitä kolmansille osapuolille.

  Voimme luovuttaa asiakastietojamme kulloinkin voimassa olevan lain tai pakottavan viranomaismääräyksen perusteella.

  Yritysjärjestelyiden ja -kauppojen yhteydessä voimme luovuttaa asiakastietomme ostajalle.

  Emme siirrä asiakastietoja pääsääntöisesti EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

  REKISTERIEN TIETOSUOJA

  Rekisteritiedot tallennetaan tietomurtoja vastaan suojatuille palvelimille, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietoliikenteen suojaus sisältää palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ja tietotekniset toimenpiteet.

  Pääsy asiakastietokantoihin on rajattu ainoastaan niihin henkilöihin, joilla on välttämätön tarve käsitellä kyseisiä tietoja.

  Verkkosivumme voivat sisältää linkkejä myös ulkopuolisiin verkkopalveluihin, joilla saattaa olla erilaiset tietosuojakäytännöt. Suosittelemme, että asiakkaamme tutustuvat näiden sivujen tietosuojakäytäntöihin erikseen. Emme ole vastuussa kolmansien osapuolisen palveluista tai niiden tietoturvasta.

  REKISTERITIETOJEN TARKISTUS, KORJAUS TAI KÄYTTÖKIELTO

  Sinulla on koska tahansa oikeus tarkistaa rekisteristä löytyvät tietosi ja mihin niitä on käytetty, muuttaa niitä tai pyytää niiden poistamista. Toimitamme pyytämäsi tiedot sinulle 6 kuukauden sisällä.

  Pyrimme mahdollisuuksien mukaan päivittämään vanhentuneita tietoja ja poistamaan tarpeettomia tietoja rekistereistämme, minkä lisäksi voit pyytää tietojesi korjaamista tai poistamista.

  Asiakkailla on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa ja muuta markkinointia varten sekä pyytää tietojensa poistamista.

  Lähetä tietojasi koskeva tarkastus- tai muutospyyntö kirjallisena osoitteeseen:

  Rekisterivastaava
  Rauman Satama Oy
  Hakunintie 19,
  26100 Rauma

  Tietosuojaselosteen ja rekisterikuvauksen päivitykset

  Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa uusilla versioilla. Uusin versio on julkaistu verkkosivuillamme ja sinun tulisi tarkistaa se säännöllisesti sivustolla vieraillessasi.

  OTA YHTEYTTÄ

  Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojaselosteestamme tai siitä, miten käytämme henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä.

  Rekisteriasioista vastaava henkilö:

  Toimistopäällikkö Katja Kujala
  p. +358 50 552 0059
  katja.kujala@portofrauma.com

  28.11.2018

  Versio.1.1

  EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

  Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies) tai vastaavia tekniikoita. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa eri verkkopalveluissa vierailtaessa. Evästeiden avulla sivusto tunnistaa käyttämäsi tietokoneen.

  Evästeiden keräämiä tietoja käytetään mm. käyttäjäkokemuksen personointiin, markkinoinnin kohdentamiseen, verkkopalvelun kehittämiseen ja palvelun parantamiseen sekä kävijätietojen seurantaan ja analysointiin.

  Evästetietoja ei yhdistetä keräämiimme rekisteritietoihin, vaan niitä käytetään ainoastaan yleisellä tasolla.

  Halutessasi voit poistaa selaimeesi tallentuneet evästeet, mutta niiden poistaminen saattaa estää tai haitata sivustomme käyttöä.

  HENKILÖREKISTERI

  Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste

  REKISTERINPITÄJÄ

  Rauman Satama Oy
  Hakunintie 19,
  26100 Rauma

  Y-tunnus: 2652182-4

  REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ

  Toimistopäällikkö Katja Kujala
  katja.kujala@portofrauma.com

  REKISTERIN NIMI

  Rauman Satama Oy:n asiakasrekisteri

  HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS

  Henkilötietoja voidaan käyttää Rauman Sataman palveluiden markkinointiin ja asiakkuuden hoitoon, kuten laskutukseen, toimitukseen ja asiakkuuden kehittämiseen, esimerkiksi asiakas- tai markkinatutkimukseen.

  REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia henkilötietoja:

  Asiakkaidemme kohdalla käsittelemme myös asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten rekisteröitymis- ja kirjautumistietoja, maksutietoja ja muita asiakkaan ja Rauman Sataman välistä kanssakäymistä kuvaavia tietoja.

  REKISTERIN TIETOLÄHTEET

  Rekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkailta itseltään tämän suostumuksella.

  TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO

  Tietoja ei luovuteta missään vaiheessa kolmansille osapuolille.

  Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille kulloinkin voimassa olevan lain tai pakottavan viranomaismääräyksen perusteella.

  Emme siirrä asiakastietoja pääsääntöisesti EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

  REKISTERIEN TIETOSUOJA

  Henkilötiedot tallennetaan tietomurtoja vastaan suojatuille palvelimille, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietoliikenteen suojaus sisältää palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ja tietotekniset toimenpiteet.

  Pääsy asiakastietokantoihin on rajattu ainoastaan niihin henkilöihin, joilla on välttämätön tarve käsitellä kyseisiä tietoja.

  REKISTERITIETOJEN TARKISTUS, KORJAUS TAI KÄYTTÖKIELTO

  Sinulla on Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti koska tahansa oikeus tarkistaa rekisteristä löytyvät tietosi sekä mihin niitä on käytetty ja muuttaa niitä tai pyytää niiden poistamista. Toimitamme pyytämäsi tiedot sinulle 6 kuukauden sisällä.

  Pyrimme mahdollisuuksien mukaan päivittämään vanhentuneita tietoja ja poistamaan tarpeettomia tietoja rekistereistämme, minkä lisäksi voit koska tahansa pyytää tietojesi korjaamista tai poistamista.

  Asiakkailla on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa ja muuta markkinointia varten sekä pyytää tietojensa poistamista.

  Lähetä tietojasi koskeva tarkastus- tai muutospyyntö kirjallisena rekisterinpitäjälle.