PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Jätehuolto

Rauman Satama Oy vastaa alusliikenteen perusjätehuollon järjestämisen lisäksi omien kiinteistöjensä jätehuollosta. Satama-alueen muiden kiinteistöjen ja alueiden vuokralaiset järjestävät itse oman jätehuoltonsa. Satamalla on omat jätehuolto-ohjeet aluksille ja omille kiinteistöilleen.

Alusperäiset jätteet (ei koske alusjätteen jättöpakosta vapautettuja aluksia, liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämä lupa on esitettävä satamalle)

YLEISIÄ OHJEITA:

Alusjäteasetuksen mukaan Suomen alueella olevaan satamaan saapuvan aluksen on annettava tulosatamaan aluksesta peräisin olevia jätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafin vahvistaman kaavan mukaisesti. Ilmoitus on annettava vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. Jos aluksen lopullinen tulosatama selviää alle 24 tuntia ennen tähän satamaan saapumista, on ilmoitus annettava välittömästi lopullisen tulosataman selvittyä. Alusjätteistä ilmoittaminen ei koske sellaisia huvialuksia, jotka voivat ottaa enintään 12 matkustajaa, eikä kalastusaluksia. Alusjäteilmoitu toimitetaan satamavalvontaan sähköpostilla satamavalvonta@portofrauma.com tai vaihtoehtoisesti puhelimitse p. +358 (0) 500 597 579.

Säännösten mukaan Suomen alueella olevaan satamaan saapuvan aluksen on ennen lähtöään jätettävä satamassa oleviin jätteiden vastaanottolaitteisiin kaikki aluksesta peräisin olevat jätteet ja lastijätteet, joita ei MARPOL-yleissopimuksen ja vuoden 1992 Helsingin sopimuksen mukaan saa päästää Itämeren alueella mereen.

Alusjätteiden jättöpakko koskee mm. seuraavia jätelajeja:

Alusjätteiden jättöpakko ei sen sijaan koske mm. seuraavia jätelajeja:

KIINTEÄT JÄTTEET MUKAAN LUKIEN LASTIJÄTTEET:

Alusten jätteille tarkoitetut jätepisteet on merkitty liitteenä olevaan karttaan. Alusten tulee viedä jätteensä ainoastaan näihin jätepisteisiin. Mikäli astiat ovat täynnä tai jätehuoltomenettelyssä havaitaan puutteita, tulee ottaa yhteys satamavalvontaan p. +358 (0) 500 597 579.

Aluksista tuleva talousjäte on lajiteltava lajitteluohjeen mukaan, kutakin jätelajia varten on laitureilla oma astia. Mikäli aluksen todetaan jättäneen vaarallisia jätteitä talousjätteille tarkoitettuihin astioihin tai muualle laiturialueelle, tai jos satama toteaa aluksen toimittaneen jätteensä väärin lajiteltuina, laskutetaan alusta jätteen jatkokäsittelystä (erottelu, kuljetus, hävitys jne.) Rauman Satama Oy:n palveluhinnaston mukaisesti.

Rauman Satama Oy:n alueella otetaan vastaan seuraavia lajitellun jätteen jakeita: energiajäte, metallit, lasi ja kaatopaikkajäte. Säiliön/astian kylkeen on merkitty, mille jätteelle jätesäiliö on tarkoitettu.

Jätteet on mahdollista toimittaa lajiteltuna seuraavasti:

JÄTELAJILAJITTELUESIMERKKI
Metalli
 
Tyhjät peltipurkit, vanteet, lyhyet vaijeripätkät, pienikokoiset metalliosat
LasiLasipullot, lasipurkit
Energiajäte (polttokelpoinen jäte)MUOVIT (ei PVC ): tyhjät muovipullot, -astiat, -kanisterit, tyhjät öljy- ja pakkasnestepullot, pesuainepullot, muoviset pakkausalustat ja kotelot, muovirasiat, muovipussit, muovikelmut, styrox-alustat ja kotelot.KUITUPOHJAISET MATERIAALIT: käärepaperit, puutavara, paperi ja pahvi. Energiajätteeksi eivät kelpaa: palamattomat materiaalit, PVC-muovituotteet, putket ja letkut, ruskea pakkausteippi, mapit, muovitaskut, kontaktimuovi, piirtoheitinkalvot, sähköjohdot, muovipressut ja ritilät, muoviset lattiapäällysteet, biojätteet, alumiinia tai muita metalleja sisältävät pakkaukset, painekyllästetty puu, köydet, suursäkkikankaat, sidontanauhat.
Lajiteltu kaatopaikkajäteKaikki yllämainitun jälkeen jäävä jäte sekä kansainvälisestä liikenteestä peräisin oleva ruokajäte. Kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevalla ruokajätteellä tarkoitetaan EU:n ulkopuolelta Suomeen saapuvien alusten ruokajätteitä sekä ko. ruokajätteeseen kosketuksissa olleita pakkauksia, käärepapereita tms. Tämä jäte toimitetaan lajiteltuun kaatopaikkajätteen (luokka 1) astiaan
MUUT VASTAANOTETTAVAT JÄTTEET
Alusten nestemäiset öljypitoiset jätteet:Nestemäiset öljypitoiset jätteet käsittävät tässä alusten polttoöljyt,  pilssivedet ja muut öljyiset vedet. Nämä noudetaan aluksilta ennakkotilausten mukaan (jäteilmoitus).
Alusten nestemäiset sekä kiinteät vaaralliset jätteet:Vaarallisia nestemäisiä aineita sisältäviä jätteitä ovat mm. maalit, liimat, pesu- ja puhdistusaineet sekä liuottimet. Kiinteitä vaarallisia jätteitä ovat mm. paristot, akut sekä loisteputket. Nämä noudetaan aluksilta ennakkotilausten mukaan (jäteilmoitus).
Alusten käymäläjätevedet:Käymäläjätevedet ovat harmaata ja mustaa jätevettä, jotka syntyvät aluksen sosiaalitiloissa, sekä wc- ja suihkutiloissa. Nämä noudetaan aluksilta ennakkotilausten mukaan (jäteilmoitus).

JÄTTEET, JOITA VARTEN RAUMAN SATAMALLA EI OLE OMAA KERÄYSJÄRJESTELMÄÄ

Kyseisten jätteiden vastaanotto aluksilta tilataan erikseen laivan asiamiehen kautta.

Sataman omien kiinteistöjen jätehuolto

Jätteet on lajiteltava alla olevan ohjeen mukaisesti:

JÄTELAJILAJITTELUESIMERKKI
PaperiKopiopaperit, sanoma- ja aikakausilehdet, mainokset, kirjekuoret, puhelinluettelot, kirjat (poista nahka- ja muovikannet)
LasiLasitölkit, lasipullot
MetalliPienmetalli kuten tölkit, kattilat, työkalut jne.
Sekajäte (kaatopaikkajäte)Materiaalikeräykseen tai energiantuotantoon kelpaamaton jäte.
EnergiajäteMUOVIT (ei PVC ): tyhjät muovipullot, -astiat, -kanisterit, tyhjät öljy- ja pakkasnestepullot, pesuainepullot, muoviset pakkausalustat ja kotelot, muovirasiat, muovipussit, muovikelmut, styrox-alustat ja kotelot.KUITUPOHJAISET MATERIAALIT: käärepaperit, puutavara, paperi ja pahvi. Energiajätteeksi eivät kelpaa: palamattomat materiaalit, PVC-muovituotteet, putket ja letkut, ruskea pakkausteippi, mapit, muovitaskut, kontaktimuovi, piirtoheitinkalvot, sähköjohdot, muovipressut ja ritilät, muoviset lattiapäällysteet, biojätteet, alumiinia tai muita metalleja sisältävät pakkaukset, painekyllästetty puu, köydet, suursäkkikankaat, sidontanauhat.
BiojäteKaikki mikä on joskus ollut elävää kuten ruuantähteet, kahvinporot, talouspaperi, kukkamulta.
Vaaralliset jätteetAineita, joilla on terveydelle tai ympäristölle vahingollisia ominaisuuksia. Esim. jäteöljyt, romuakut, loisteputket, PCB-pitoiset jätteet ja liuotinaineet.