PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Rauman Satama Oy:n tavoitteena on olla Suomen turvallisin satama. Tavoitteeseen päästään jatkuvalla kehitystyöllä satama-alueen toimijoiden kesken sekä alueella liikkuvien ja työskentelevien päivittäisillä ratkaisuilla.

Työturvallisuuslain mukaisena pääasiallista määräysvaltaa käyttävänä toimijana Rauman Satama Oy tiedostaa vastuunsa kaikkien satama-alueella työskentelevien turvallisuudesta. Toimintaa kohti turvallista työympäristöä rakennetaan määrätietoisesti yhdessä sidosryhmien kanssa panostaen mm. ennakointiin, työturvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja rakenteellisten ongelmakohtien poistamiseen niin työnteossa kuin satama-alueen liikenteessäkin.

Rauman Satama Oy:n sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001 liittää työsuojeluasiat myös osaksi organisaation omaa jokapäiväistä toimintaa.