PÄÄPORTIN INFO
MAIN GATE INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700

  • Suomi
  • englanti
 • Toiminta hätätilanteessa

  Kaikissa hätätilanteissa tehdään ensin ilmoitus yleiseen hälytysnumeroon 112 ja sen jälkeen sataman pääportille, puh. +358 (0)2 837 1000.

  Yleinen ohje hätätilanteissa toimimiseen:

  Toiminta tulipalotilanteessa:

  Toiminta kemikaalionnettomuuden sattuessa:

  Toiminta öljyvahingon sattuessa:

  Sataman oma öljyntorjunta perustuu pitkälti käytännön toimiin avustaen pelastuslaitosta öljyvahinkojen torjunnassa kaikin mahdollisin tavoin. Se, miten öljyntorjunta pannaan toimeen ja miten siihen varaudutaan, riippuu sen hetkisistä olosuhteista