PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Kaikissa hätätilanteissa tehdään ensin ilmoitus yleiseen hälytysnumeroon 112 ja sen jälkeen sataman pääportille, puh. +358 (0)44 793 4700

Yleinen ohje hätätilanteissa toimimiseen:

Toiminta tulipalotilanteessa:

Toiminta kemikaalionnettomuuden sattuessa:

Toiminta öljyvahingon sattuessa:

Sataman oma öljyntorjunta perustuu pitkälti käytännön toimiin avustaen pelastuslaitosta öljyvahinkojen torjunnassa kaikin mahdollisin tavoin. Se, miten öljyntorjunta pannaan toimeen ja miten siihen varaudutaan, riippuu sen hetkisistä olosuhteista