PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Rauman satama-alueella tulee huomioida liikenneturvallisuuden lisäksi myös työturvallisuus. Satama-alueella työskenneltäessä vaaratekijöitä aiheuttaa liikenteen lisäksi myös korkealla työskentely, nostotyöt, putoavat esineet sekä epäjärjestys, josta voi aiheutua kaatumisia, liukastumisia ja kompastumisia. Myös vaihtelevat ja haastavat sääolosuhteet kasvattavat satamassa työskentelyn riskejä. Turvallisen työskentelyn takaamiseksi tulee muistaa etenkin seuraavat perusasiat.

PERUSOHJEET TURVALLISEEN TYÖSKENTELYYN SATAMA-ALUEELLA

  1. Suojaa itsesi. Käytä huomiovaatetusta, kypärää ja turvajalkineita.
  2. Käytä tarvittaessa myös käsineitä, suojalaseja tai hengityssuojaimia.
  3. Tulityöt ovat luvanvaraisia, katso ohjeet luvan hakemiseen täältä (linkki ohjeet-sivulle).
  4. Käytä tarvittavia suojavälineitä.
  5. Käytä putoamissuojia ja sopivia teknisiä järjestelyjä aina, kun joudut työskentelemään kohteessa, jossa on putoamisvaara.
  6. Ennen nostotyön aloittamista tarkista nostettavan kappaleen paino ja painospiste sekä suunnittele nostotyö hyvin. Käytä vain tarkastettuja nostoapuvälineitä ja kiinnitä nostettava taakka huolella. Nostureita saavat käyttää vain erikseen koulutetut henkilöt.
  7. Varo putoavia esineitä ja yläpuolella työskenteleviä. Rajoita tarpeen vaatiessa liikkumista työskentelyalueella ja tee tarvittavat suojaukset. Pidä aina kypärää. Varo työkoneita ja älä jää väliin. Tunnista koneiden ja käsiteltävien taakkojen aiheuttamat vaarat.
  8. Varo sormiasi ja käsiäsi, jotta ne eivät jää konttien, ovien, luukkujen tai nostoapuvälineiden väliin.
  9. Liiku turvallisesti. Älä kulje ”kännykkä korvalla”. Pidä kiinni kaiteista kulkiessasi portaissa, varo epätasaisia kulkuväyliä ja liukkautta. Varmista osaltasi, että kävelytasot ja -reitit pysyvät siisteinä.

RAUMAN SATAMA OY:N TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTURVALLISUUS

Sataman yleinen turvallisuus sekä työturvallisuus ovat sekä tärkeitä päivittäisen työn mahdollistavia elementtejä että eräitä tärkeitä kriteerejä, joiden perusteella sataman asiakkaat valitsevat kuljetusreitin tavaroilleen. Näin ollen työturvallisuudellä on tärkeä asema Rauman Satama Oy:n toiminnassa. Työturvallisuustavoitteet on asetettu henkilöstön tulospalkkiomittaristoon ja tavoitteena on nolla tapaturmaa.

SATAMA-ALUEEN TYÖTURVALLISUUSRYHMÄ

Sataman yritysten turvallisuus- ja työsuojeluhenkilöstöstä koostuva työturvallisuusryhmä kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa käsittelemään satama-aluetta koskevia työturvallisuusmääräyksiä ja niiden toteuttamista sekä keskustelemaan meillä tai muualla tapahtuneista onnettomuuksista ja läheltäpititapauksista, jotta voisimme välttää vahinkotapaukset jatkossa.