PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

IMDG-KOODIN ALAISET LASTIT

Kuljetettaessa IMDG-koodin alaisia lasteja Rauman Satama Oy:n kautta noudatetaan seuraavanlaista ilmoitusmenettelyä:

ENNAKKOILMOITUS

Kaikista Rauman satamaan saapuvista IMDG -koodin mukaisista tavaraeristä on tehtävä ennakkoilmoitus. Ennakkoilmoitus on tehtävä vähintään 24 tuntia ennen tavaran saapumista
satama-alueelle.

ENNAKKOKYSELY

VARASTOINTI JA SUORAKULJETUKSET

Vaarallisiksi liputettuja yksiköitä ei saa säilyttää missään muualla sataman kentillä tai sisällä varastoissa kuin Pikisaaren IMO-kentällä tai tuontiterminaalin (var.4) IMO-looseissa.

Räjähdysaineluokan 1 ja sen alaluokkien 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 sekä luokan 7 mukaiset tavaraerät kuuluvat aina suoraviennin/ -tuonnin piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että yksikkö tuodaan vasta sellaiseen aikaan sataman alueelle, ettei sitä odotuteta sataman kentillä. Aluksesta purettu lasti on luovutuspapereiden saamisen jälkeen vietävä pois satama-alueelta.

Poikkeukset suorakuljetuksiin: luokkien 1.1G, 1.3G mukaiset aluksissa käytettäväksi tarkoitetut hätämerkinantolaitteet sekä luokan 7 mukaiset mittalaitteet.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja niihin liittyvästä ilmoitusmenettelystä antaa liikennepäällikkö Esa Vuori, puh. +358 (0)50 303 9704, esa.vuori@portofrauma.com.