PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Upeaa palautetta asiakkailtamme

Thursday   28.05.2020

Iloisina kerromme, että tämän syksyn asiakastyytyväisyystutkimuksessa 85 prosenttia vastaajista suosittelisi Rauman Satamaa lämpimästi. Jopa lähes 60 prosenttia pitää Rauman Satamaa toimintatavoiltaan yhtenä parhaimmista tai parhaana. Kehitys on asiakkaittemme mielestä ollut positiivista, sillä verrattuna vuoden 2017 vastaavaan tutkimukseen tulokset ovat edelleen parantuneet. Lämpimät kiitoksemme kaikille vastanneille, yhdessä menemme eteenpäin.

Rauman Sataman asiakastyytyväisyyttä tutkittiin syyskuussa 2019 ja edellisen kerran vuonna 2017. Tutkimusten tavoitteena on ollut kerätä asiakaspalautetta toiminnan kehittämistä varten, selvittää asiakastyytyväisyyttä ja löytää kehittämiskohteita. Kohderyhmän muodostavat sataman asiakkaat ja tänä vuonna vastausprosentti oli 50.

Tutkimukset on toteuttanut puhelinhaastatteluina Innolink, joka on Suomen Markkinatutkimusliiton jäsen ja SFS ISO 20252 -sertifioitu.

VAHVUUTENA ASIAKASLÄHTÖISYYS JA MONIPUOLISUUS

Toiminnan asiakaslähtöisyys on tulosten mukaan yksi parhaiten onnistuvista tekijöistä. Muita hyvin onnistuvia ovat sataman palveluiden monipuolisuus, ympäristöystävällisyys, tehokkuus, kulku- ja lupakäytäntöjen helppous, poikkeustilanteista tiedottaminen sekä henkilöstön halu ja kyky ratkaista ongelmatilanteita. Kuiluanalyysilla – mukana on asioiden tärkeys vastaajalle – mitattuna lähes kaikki tekijät ovat parantuneet verrattuna edelliseen tutkimukseen.

KEHITTÄMISKOHTEITAKIN LÖYTYY

Em. kuiluanalyysilla mitattuna eniten parantamista vaativia tekijöitä ovat poikkeustilanteista tiedottaminen ja toiminnan tehokkuus. Tiedottamista toivotaan lisää, mutta parannusta tiedottamisessa on kuitenkin huomattu, mistä tulee kiitosta. Odotuksiin suhteutettuna www-sivut on parantunut kaikkein eniten. Myös työrauhaa toivotaan sekä henkilöautoliikenteen rajoittamista.

INVESTOINTEIHIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ

Rauman sataman eteenpäin meno on havaittu. Neljännes vastaajista arvioi sataman parantuneen selvästi, aiemmin vastaava luku oli 11 %. Perusteluissa mainitaan tehdyt uudistukset, kehittämisen hyväksi tehty työ, investoinnit ja laajennukset.

Vastaajilta kysyttiin erityisesti äskettäin valmistuneiden konttiterminaalin ja -laiturin laajennuksen, väylän syvennyksen ja nosturi-investoinnin vaikutuksia. Kiitosta saivat entistä paremmat laivayhteydet, apu erikoiskuljetuksille, konttisataman lisätilan tuoma helpotus kuljetuksiin, palvelun sujuvuus ja isommat laivat. Petäjäksen 4. laajennusvaiheen uskottiin tuovan palvelujen tuottamiseen lisää erilaisia vaihtoehtoja ja kapasiteetin kasvua. Kaikkien toimintaan investoinneilla ei toki ole ollut vaikutusta.

Haluamme lopuksi vielä kiittää sydämellisesti kaikkia kyselyyn vastanneita asiakkaitamme. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä Rauman sataman toimintaa ja kehittämistä.

Palaa ePollarin etusivulle